“รักบ้านเกิด”จับมือรัฐ-เอกชน ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรอัจฉริยะ พร้อมขยายเวลารับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด2566

News Update

รักบ้านเกิด จับมือรัฐ-เอกชนรายใหญ่ ยกระดับคุณภาพการเกษตรไทย รุกหนักลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกร พร้อมขยายรับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2566 

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ผู้สร้างสรรค์สื่อเกษตรดิจิทัลและธุรกิจเกษตรสู่ความยั่งยืน ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา “ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)” เพื่อให้เกษตรกรมีแนวความคิดการปฏิบัติด้านนวัตกรรมเกษตร การใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำ รวมไปถึงการพึ่งพาตนเอง สู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืน แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และชุมชนต่อไป  พร้อมขยายการเปิดรับเกษตรกร ถึง 15 สิงหาคม 2566  เข้าร่วมโครงการ”คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ภายใต้แนวคิด ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)

คุณณัฐวุฒิ  ปิ่นทองคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด  กล่าวว่า รักบ้านเกิด จัดงานสัมมนาลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)”  โดยงานสัมมนาดังกล่าวจะเป็นโอกาสที่เกษตรกรสามารถพัฒนาแนวคิดและประสบการณ์ในการทำธุรกิจเกษตรอย่างอัจฉริยะ ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าให้กับผลผลิต รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในภาคการเกษตร และเพื่อพัฒนาความมั่นคง ความยั่งยืนของชุมชน และสังคมในระยะยาว

“เราเลือกการจัดงานในพื้นที่ 2 จังหวัดหลักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดราชบุรี เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการรวมตัวของเกษตรกร ครอบคลุมทั้งในภาคกลาง และภาคตะวันตก  ซึ่งภายในงานจะมีการให้ความรู้กับเกษตรกรหลากหลายด้าน เช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร,  การบริหารธุรกิจชุมชน เพื่อความยั่งยืน, แพลตฟอร์มการเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร” คุณณัฐวุฒิ   กล่าว

นอกจากนี้ยังได้เชิญ Special Guest เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ผู้สร้างแรงบันดาลใจต้นแบบแห่งความสำเร็จ ที่จะมาพูดคุยพร้อมเล่าประสบการณ์แบบ Exclusive ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ในงานสัมมนาที่จังหวัดราชบุรี พบกับ คุณนวลลออ เทอดเกียรติกุลอร เกษตรกรหญิงเก่ง จาก “Aromatic Farm” สถาบันการเรียนรู้มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์  และที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะได้รับความรู้คำแนะนำจากคุณอดุลย์ วิเชียรชัย เกษตรกรรุ่นใหม่ จาก “อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด” ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้การสัมมนา ในจังหวัดราชบุรี จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 15.30 น. ส่วนการสัมมนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 15.30 น.  ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาโดยที่จังหวัดราชบุรี สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/AJyPE และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/oO6IL

คุณณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้โครงการใหญ่ประจำปีของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2566” ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)” ได้ขยายการรับสมัครถึง 15 สิงหาคม นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากใบสมัครในรอบแรกจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลากหลายด้านเกี่ยวกับการทำเกษตร การตลาดออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการภายใน และการทำเกษตรให้ยั่งยืน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำธุรกิจเกษตรในยุคปัจจุบัน

สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดและรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและ ดูรายละเอียดโครงการ ได้ที่ https://shorturl.asia/jd4Bw