แสตมป์เฉลิมพระเกียรติ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

News Update

               กรุงเทพ ฯ 27 กรกฎาคม 2566 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำแสตมป์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จัดพิมพ์บนดวงแสตมป์ จำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศ 28 กรกฎาคม 2566 นี้

                ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา ไปรษณีย์ไทยได้จัดทำแสตมป์ที่ระลึกชุด     “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงแย้มพระสรวลและโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรที่มารอเฝ้ารับเสด็จ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานครในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563  ซึ่งบันทึกภาพไว้โดย น.ส. จิรัฏฐ์ ว่องแพรวิทย์    ช่างภาพอิสระ

                สำหรับแสตมป์ที่ระลึกชุด “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” จำหน่ายราคาดวงละ 10 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่ายเป็นภาพพสกนิกรเฝ้ารอรับเสด็จในเหตุการณ์เดียวกัน ราคาซองละ 20 บาท ออกจำหน่าย 28 กรกฎาคม 2566 นี้ ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ และทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการไปรษณีย์ โทร 0 2573 5480, 0 2573 5463