กลุ่มเบญจจินดา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

What's happen

กลุ่มเบญจจินดา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

            พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กลุ่มเบญจจินดา ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการกลุ่มเบญจจินดา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชาชนเข้าร่วมพิธี ในการนี้มีพระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นองค์ครองผ้าพระกฐิน

             ทั้งนี้ผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมถวายจตุปัจจัยบริจาคสมทบ บูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและพระอารามหลวง เพื่อธำรงคุณค่าให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป พร้อมทั้งมอบทุนบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดสระเกศ  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566