“โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี” คว้าแชมป์ Drone Mission ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567

News Update

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  คว้าชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ประเภทปีกหมุนประลองปัญญา หรือ Drone Mission  ประจำปีนี้

               วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัด “การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ประเภทปีกหมุนประลองปัญญา(Drone Mission) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567 ” ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567  โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ และมอบรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รอบคัดเลือก สนามที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบินด้วยนวัตกรรมโดรน   

               ดร.วิภารัตน์   กล่าวว่า  วช.ยินดีที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศที่มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม Coding ได้มีเวทีแสดงศักยภาพความสามารถและทักษะการเขียนโปรแกรม Coding ในการควบคุมและสั่งงานโดรน (Drone) ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีแรงกระตุ้นและเกิดแรงบันดาลใจ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรม ทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับอากาศยาน เพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีด้านการบินอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

               สำหรับ “การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ประเภทปีกหมุนประลองปัญญา(Drone Mission)”  มีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่เยาวชน ให้มีพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โดยที่ผ่านมา วช. และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯได้ทำการพัฒนาและอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์และเยาวชนจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ ในโอกาสของการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในรอบคัดเลือก จากสนามที่ 1 มีการแข่งขันของทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจาก 100 ทีมเหลือ 40 ทีม เพื่อเข้าสู่การชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

               ทั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในปีนี้ ได้แก่ ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 1  จากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  ทีมตะโกราย จากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 2 จากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร    และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คือ ทีม พระปฐมวิทยาลัย ทีม C จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

               ด้านนายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่เยาวชนทีมวิจัยจะได้นำสิ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อคนไทย มาช่วยสร้างคน สร้างอาชีพ และขอบคุณอาจารย์แต่ละโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

               สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ในการพัฒนานวัตกรรมโดรนแปรอักษร (Drone Swarm Software) ที่พัฒนาขึ้นโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เป็นโดรนสัญชาติไทย ผลิตโดยคนไทยทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  สามารถควบคุมโดรนให้บินขึ้นพร้อมกันครั้งละหลาย ๆ ลำ และจัดเรียงตำแหน่งตามที่กำหนดโดยการสั่งงานจากคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว ซึ่งมีทีมเยาวชนนักประดิษฐ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า การสร้างและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีประสิทธิภาพการทำงานทัดเทียมกับของต่างประเทศ

                งาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567” (Thailand Inventors’ Day 2024) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ