รอชม “” ในงาน “อว.แฟร์” 22-28 กค.นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

News Update

อว. พร้อมจัดงานใหญ่ “อว.แฟร์ :SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” โชว์ผลงานหน่วยงานในสังกัดและพันธมิตร ไฮไลท์ห้ามพลาด “หินดวงจันทร์จากยานอวกาศฉางเอ๋อ 5” ที่นำมาจัดแสดงนอกประเทศเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 22-28 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

               กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกาศความพร้อมการจัดงาน อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการ หรือ  “อว.แฟร์” เพื่อยกระดับทักษะองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแก่ประชาชนไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ พร้อมแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  บนพื้นที่กว่า 23,000 ตารางเมตร กับนิทรรศการ 6 โซนไฮไลต์    งานดังกล่าวจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567  ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

               “นางสาวศุภมาส อิศรภักดี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีของการก่อตั้งกระทรวง อว. เพื่อให้เป็นกระทรวงแห่งปัญญา โอกาส และอนาคต กระทรวง อว. ได้สร้างผลงานไว้มากมาย ทั้งการพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษา การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้ถึงผลงานของหน่วยงานในกระทรวง อว. ที่จะรวมพลังในการนำสหวิทยากรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างโอกาส และสร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศ  ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.จึงได้ดำริให้มีการจัดงาน อว.แฟร์ ขึ้น   ซึ่งมีการจัดงาน 2 ส่วน คือ ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง โดยการจัดงานในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินสาย Roadshow แสดงศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนใน 4 ภูมิภาค คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภาคเหนือ จัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ จัดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคกลาง/ภาคตะวันออก จัดที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  ผลตอบรับของการจัดงาน อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค ที่ผ่านมา มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานทั้ง Onsite และ Online ไม่น้อยกว่า 200,000 คน กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ส่งผลต่อเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเติบโตขึ้น และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

               “กระทรวง อว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงาน อว.แฟร์ ส่วนกลาง ในครั้งนี้ จะเป็นการจัดงานครั้งแรกที่ได้รวบรวมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาไว้ในที่เดียวกัน และหวังว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของหน่วยงานในกระทรวง อว. ในการสร้างความแข็งแกร่งของสหวิทยาการในทุกด้าน ที่นำไปสู่การพัฒนากำลังคนที่มีความสามารถและพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายของโลกยุคใหม่ ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และ อว. พร้อมที่จะสนับสนุนการเติบโตของประเทศในทุกมิติ ตลอดจนเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” น.ส.ศุภมาส กล่าว

               สำหรับงาน “อว.แฟร์ ส่วนกลาง” งานมหกรรมที่รวมสหวิทยาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษาที่มีคุณภาพ ด้าน Soft power ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยมากกว่า 170 หน่วยงาน ครอบคลุมทั่วประเทศ ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับกิจกรรม  และสาระความรู้ที่ไม่ควรพลาด อาทิ นิทรรศการ 6 โซน ได้แก่ INSPIRED BY SCIENCE, SCIENCE FOR LIFELONG LEARNING, STARTUP LAUNCHPAD, SCIENCE FOR EXPONENTIAL GROWTH, SCIENCE FOR ALL-WELL BEING และ SCIENCE FOR FUTURE THAILAND

               โดยมีไฮไลต์เป็น “หินดวงจันทร์จากยานอวกาศฉางเอ๋อ 5” ที่นำมาจัดแสดงนอกประเทศเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นสื่อสัมพันธไมตรีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย เครื่องเล่น VR สุดล้ำจากบริษัทผู้พัฒนาเกมออนไลน์รายใหญ่ของจีน การเฉลยข้อสอบ TCAS และการแนะแนวอาชีพในอนาคต บูธแสดงผลงานจากผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ  มากกว่า 300 บูธ ร่วมชม ช้อป ผลิตภัณฑ์ฐานงานวิจัยการันตีรางวัลจากหลายเวที ไม่ว่าจะเป็น อาหารนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Functional Food) อาหารแห่งอนาคต (Future Food) เครื่องสำอาง และสินค้าที่พัฒนาจากวิทยาศาสตร์ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และสินค้าด้าน Soft power โดยมีสินค้ามากกว่า 200 รายการ 20,000 กว่าชิ้น

               ส่วนกิจกรรมและงานเสวนาที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การมอบรางวัล Prime Minister Award 2024, การสัมมนา Innovation for Growth and Sustainability, การเสวนา Unicorn Talk , StartupAsia Report OECD, Deep Tech Startup Ecosystem in Montgomery County, Maryland, USA (Judy Costello), Global Innovation Club , สัมมนา Science for Exponential Growth: Tech to BiZ Thailand Tech Show 2024 การเสวนา เรื่อง “Disruptive Trends : ESG, Network Technology Block Chain, Cyber Security”, การประชุม Quantum Thrive: Thailand’s Journey into the Quantum Era

               การเดินทางของประเทศไทยสู่ยุคควอนตัม”, IDE VC for SMEs /Call proposal/ Success Story sharing, การเสวนา 5 ปี : อว. กับการปฏิรูป อววน. และทิศทางในอนาคต เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, Climate Tech Workshop – UNSCAP,การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและระบบคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา, การเสวนาเรื่อง “อาหารสู่การสร้าง Soft Power เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของไทย”, การบรรยาย เรื่อง นโยบายสำคัญเร่งด่วน (Quick Win) ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย, Agri-Aqua Business Incubation of Philippines and Thailand Networking Workshop, การบรรยาย เรื่อง การประเมินคาร์บอนฟุต พริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์ Carbon Footprint for Product (CFP), อบรม Empowerment Thailand by Synchrotron Technology และอื่น ๆ อีกมากมายกว่า 150 หัวข้อ

               นอกจากนี้จะมีการประกวดแข่งขันจากระดับภูมิภาคที่จะมาชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ในงาน อว.แฟร์ เช่น e-sport แข่ง ROV Tournament ระดับประเทศ  แข่งขัน Innovation Award 2024 และ MHESI  Music  Variety Award 2024  พร้อมกิจกรรมสาระความบันเทิงที่น่าสนใจ  อาทิเช่น การบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติ ขบวนพาเหรดมาสคอต ขบวนพาเหรดหุ่นยนต์ Live Commerce ขายสินค้าไทยโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในและต่างประเทศ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ ซาร่าห์ ซาโรลา (Sarah Salola) อีทีซี (ETC) เปเปอร์ เพลนส์ (Paper Planes) เดอะทอยส์ (THE TOYS) ซีซันไฟฟ์ (Season Five) ปาล์มมี่ (PALMY) ตู่ ภพธร (Two Popetorn)  และผู้ที่มาร่วมงาน อว.แฟร์ มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำวัน ได้แก่ จักรยานยนต์ EV วันละ 2 คัน และรางวัลสูงสุดเป็นรถกระบะ EV จำนวน 1 คัน พร้อมของรางวัลอื่น ๆ อีกมากกว่า 17,000 ชิ้น

                อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการ โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน อว.แฟร์ ตั้งแต่เวลา 14.30- 16.00 น. ทั้งนี้ในวันที่ 22 กรกฎาคม จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. และในวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2567 เปิดให้ประชาชนเข้าชมงานตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mhesifair.com และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/MHESIThailand