ดีอีเอส-เอ็นที หนุนระบบสื่อสารโรงพยาบาลสนาม

i & Tech

ดีอีเอสและNT สนับสนุนแก้โควิด ปรับปรุงสายด่วน 1668,1646,1669 รวมทั้งระบบInternet-กล้องCCTV รพ.-รพ.สนาม 173แห่ง

                นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่าดีอีเอส และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)  ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ 173 แห่ง จุดศูนย์ฉีดวัคซีน พร้อมทั้งรถตรวจโควิด ในสถานศึกษา และบริษัท/ห้างร้าน รวมทั้งปรับปรุงระบบสายด่วนกรมการแพทย์ 1668 , 1646  โดยนำระบบ Cloud Call Center ของ NT ใช้งานแทน

               ทั้งนี้ ระบบใหม่สามารถขยายบริการรองรับประชาชนที่โทรเข้ามาได้ตามความต้องการ รองรับการขยายคู่สายจำนวนไม่จำกัด และปรับระบบ Call Center ศูนย์เอราวัณ 1669 ด้วย รวมถึงให้บริการ Broadband Internet ติดตั้งสัญญาณ WiFi  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงข่ายระบบโทรคมนาคม ระบบ  Cloud PBX, VDO Phone, Data Center, my  ,SMS  ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย NVR และอื่นๆ ให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ 173 แห่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จนกว่าโรงพยาบาลสนามจะหมดความต้องการ

               นอกจากนี้ NT ยังได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สัญญาณ WiFi อินเทอร์เน็ต อำนวยความสะดวกให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อใช้ในการลงทะเบียนรับวัคซีนของประชาชน รวมถึงให้ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้บริการประชาชนฉีดวัคซีนทางเลือก ที่อาคาร 9 บริษัท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ เพื่อบริการและสนับสนุนประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในครั้งนี้อีกด้วย