SDC ได้งานรัฐให้บริการ DTRS กว่า 3 พันล้านบาท

i & Tech

               วันนี้  (18 พ.ย. 2564)   บมจ.สามารถดิจิตอล หรือ SDC ได้รับหนังสือแจ้งจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ว่าบริษัทเป็นผู้ชนะการคัดเลือกในการเสนอราคาเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง สำหรับโครงการจัดหาวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย

               สืบเนื่องจากการที่กระทรวงมหาดไทยได้เซ็นสัญญาเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร Digital Trunked Radio System หรือ DTRS เพื่อสนับสนุนการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินกับบมจ.โทรมคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT  ภายใต้อายุสัญญา 38 เดือน ไปเมื่อเร็วๆนี้  ล่าสุด บมจ.สามารถดิจิตอล หรือ SDC ได้รับหนังสือแจ้งจาก NT ว่าเป็นผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องลูกข่าย Digital Trunked Radio  เพื่อนำไปใช้ให้บริการแก่กระทรวงมหาดไทย จำนวนทั้งสิ้น  77,000 เครื่อง คิดเป็นมูลค่า 2,314 ล้านบาท นอกเหนือจากนี้ ในฐานะผู้ให้บริการร่วม บริษัทยังจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากค่าบริการ Airtime  ตลอดอายุสัญญาอีกราว 1 พันล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมกว่า 3 พันล้านบาท ทั้งนี้ จะเริ่มให้บริการในเดือน เมษายน 2565

               นายวัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สามารถดิจิตอล เปิดเผยว่า“ด้วยคุณสมบัติเด่นของ Digital Trunked Radio System (DTRS) ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานสื่อสารได้ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่โครงข่ายการสื่อสารพื้นฐานเกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ระบบ DTRS สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มคนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำกัดจำนวน อีกทั้งยังสามารถรองรับการสื่อสารเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง เพราะสามารถตั้งรหัสป้องกันการดักฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นระบบการสื่อสารที่ตอบโจทย์ ทั้งด้านความเสถียรและความมั่นคงปลอดภัย ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนซึ่งมีเครือข่ายในการบริหารจัดการและให้บริการอย่างกว้างขวาง

               ในฐานะพันธมิตรในการให้บริการ DTRS ร่วมกับ NT บริษัทมีความมั่นใจว่ามีโอกาสในการขยายฐานผู้ใช้บริการได้อีกจำนวนมากจากหน่วยงานราชการที่ต้องติดต่อประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการดูแลและให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ รวมทั้งธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งโลจิสติก นิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจธนาคารศูนย์กู้ภัย และหน่วยงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ”

               “บริษัททุ่มเทอย่างมากในการให้บริการระบบสื่อสาร DTRS และมุ่งมั่นในการคัดสรรและนำเสนอเครื่องลูกข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้ใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ประจำจากส่วนแบ่งค่าบริการและการต่อยอดรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายเครื่องลูกข่ายอีกจำนวนมาก”นายวัฒน์ชัย กล่าวทิ้งท้าย