กลุ่มทรูขึ้น “อันดับ 1” ความยั่งยืน S&P Global ด้วยคะแนนรวม DJSI 2021 สูงสุดของทุกกลุ่มอุตฯในโลก

News Update

กลุ่มทรู ขึ้น “อันดับ 1” ความยั่งยืน S&P Global ด้วยคะแนนรวม DJSI 2021 สูงสุดของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในโลก พร้อมครองระดับ Top Gold Class 4 ปีซ้อน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในรายงานความยั่งยืน The Sustainability Yearbook 2022

วันนี้ (3 ก.พ. 2565) S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ประกาศรายชื่อองค์กรชั้นนำที่เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 2021 และได้รับการบันทึกในรายงาน The Sustainability Yearbook 2022 โดยกลุ่มทรู ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สร้างชื่อให้แก่ประเทศอีกครั้ง ผงาดเป็นองค์กรไทยที่ได้คะแนนรวม DJSI 2021 สูงสุดถึง 93 คะแนน ขึ้นเป็นอันดับ 1 จากองค์กรทั้งหมดใน 61 อุตสาหกรรมทั่วโลก และติดอันดับ Top Gold Class ถึง 4 ปีซ้อนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตอกย้ำความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s : Heart Health Home เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

                ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสูงสุด ที่ปีนี้ กลุ่มทรู ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของไทย ได้รับการพิจารณาจากองค์กรระดับโลกอย่าง S&P Global ติดอันดับความยั่งยืน ระดับ Top Gold Class 2022 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จากรายงาน The Sustainability Yearbook 2022 โดยกลุ่มทรู เป็นองค์กรที่ได้คะแนนรวมดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 2021 สูงสุดอันดับ 1 (93 คะแนน) จากทั้งหมด 61 อุตสาหกรรมในโลก ตอกย้ำชัดว่ากลุ่มทรู ดำเนินธุรกิจมาในแนวทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) และหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact ครอบคลุมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการได้รับการจัดอันดับครั้งนี้ ด้วยคะแนนรวม DJSI 2021 สูงสุดของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในโลก เป็นความพิเศษยิ่งที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าองค์กรไทย สามารถเติบโตควบคู่ไปกับความยั่งยืน จนเป็นที่ประจักษ์และทัดเทียมนานาชาติ หลังจากที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ ครองแชมป์สถิติใหม่ด้วยคะแนน DJSI สูงสุดของโลกในกลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมยาวนานถึง 4 ปีซ้อน และคงสถานะสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5”

                กลุ่มทรู ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s : Heart Health Home อาทิ การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทรู 5G และทรูโรโบติกส์ เข้าไปสนับสนุุนการแพทย์และสุุขภาพของประชาชน การสร้างสังคมที่เท่าเทียมให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล การสนับสนุนการสร้างงาน การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การลดปริมาณสิ้นเปลืองทรัพยากร เน้นการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดการของเสียทุกชนิดด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการด้านการเปลี่่ยนแปลงสภาพภููมิอากาศ โดยตั้งเป้าหมายปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุุทธิเป็นศููนย์ในปี 2573 ตลอดจนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือกับองค์กรด้านความยั่งยืนในระดับประเทศและระดับสากล พร้อมดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน” ดร.ธีระพล กล่าวสรุป

                ทั้งนี้ การติดอันดับความยั่งยืน Top Gold Class 2022 เป็นอีกหนึ่งดัชนีที่ใช้ประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับสากล ซึ่งได้รับการบันทึกและเผยแพร่ในรายงาน The Sustainability Yearbook 2022 ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านความยั่งยืนขององค์กรที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มนักลงทุน จัดทำโดย S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ที่ได้ประเมินองค์กรมากกว่า 10,900 บริษัททั่วโลก ซึ่งการติดอันดับครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการที่กลุ่มทรู ได้คะแนนรวมดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 2021 สูงสุดของโลกจากทั้งหมด 61 อุตสาหกรรม และได้คะแนนสูงสุดที่ 1 ของโลก ในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2018 – 2021) และคงสถานะสมาชิกติดต่อกัน 5 ปีซ้อน (2017–2021)