กลุ่มเบญจจินดาจับมือม.ก.พัฒนาหลักสูตรสื่อสารโทรนาคมและดิจิทัล

Inbox @ Inno

กลุ่มเบญจจินดาจับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาหลักสูตรสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล สู่การแข่งขันระดับโลก

                คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานบริหาร กลุ่มเบญจจินดา   พร้อมด้วยคุณพิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส  จำกัด และคุณเบญจ เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด  ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

               โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมลงนามฯ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อต่อยอดทักษะความรู้บุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศและพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับโลก