“ไบโอเทค- สวทช.”ชวนระดมทุนทำวิจัยยับยั้งไวรัสซิกาจากแม่สู่ลูก

Inbox @ Inno

ไบโอเทค-สวทช. ชวนระดมทุนทำวิจัยเพื่อยับยั้งไวรัสซิกาจากแม่สู่ลูก โดยการศึกษาผ่าน ‘อวัยวะจำลอง’ ที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือนักวิจัยไทย

             กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ( ไบโอเทค )สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ขอเชิญชวนทุกท่านบริจาคเงินเพื่อการวิจัย  โดยยอดเงินทั้งหมดจะนำไปใช้ในการ “สร้างระบบอวัยวะจำลองมดลูก” จากตัวอย่างเนื้อเยื่อของคนไข้อาสาสมัคร เพื่อศึกษากระบวนการติดเชื้อไวรัสซิกาในมดลูก  ทดสอบแอนติบอดีที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อซิกา และการส่งต่อเชื้อจากแม่ตั้งครรภ์สู่ลูกในท้อง   ทั้งนี้ปัจจุบัน 20 % ของทารก หรือทารกกว่า 3,700 คน ที่รับเชื้อซิกาจากแม่มีปัญหาพัฒนาการทางสมอง

             สำหรับระบบการเลี้ยงอวัยวะจำลองจากโครงการนี้ จะเป็น “ฐานในการสร้างระบบอวัยวะจำลอง” ในห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติคล้ายกับร่างกายคนจริงมากขึ้น  ลดการใช้สัตว์ทดลอง ลดความเสี่ยงการทดลองในมนุษย์ และเพิ่มโอกาสในการรักษาโรค

             สามารถร่วมบริจาคได้ที่ www.experiment.com/nozika4baby ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563