สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยประกาศผล DigiLife TikTok Idea Challenge Season 1

กระทรวงดิจิทัล ฯ (MDES) จับมือสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด“DigiLife TikTok Idea Challenge Season 1” เพื่อสร้างครีเอเตอร์มืออาชีพรุ่นใหม่

Continue Reading

ดีป้า-USTDA สานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทยปั้นโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีจังหวัดภูเก็ต

กระทรวงดิจิทัลฯ โดยดีป้า และองค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริการ่วมลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือ Phuket Smart City Technical Assistant Package เพื่อร่วมทุนพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะด้านต่าง ๆ …

Continue Reading