เช็ค พอยท์ เผย 6 เดือนที่ผ่านมา องค์กรไทยถูกโจมตีทางไซเบอร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก

เช็ค พอยท์ เผย 6 เดือนที่ผ่านมาองค์กรไทยถูกโจมตีทางไซเบอร์ 1,892 ครั้งต่อสัปดาห์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกกว่า 800 ครั้ง ชี้ปัจจุบันพบการนำเอไอมาใช้ในการสร้างภัยคุกคาม จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการและยกระดับการรับมือให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ล่าสุดเปิดตัว Check Point Infinity AI Copilot โซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่นำเทคโนโลยีเอไอมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัยและบริหารจัดการ ได้อย่างรวดเร็ว

Continue Reading