“เอนก”ชูยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดล BCG ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

“เอนก”ชูยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นำเข้าสู่งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 อย่างยิ่งใหญ่ อบอุ่น และสวยงาม …

Continue Reading

สวทช. โชว์ผลงาน BCG สาขาเครื่องมือแพทย์มุ่งเป้าใช้นวัตกรรมไทยพึ่งพาตนเองและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

สวทช. แถลงความคืบหน้าผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเครื่องมือแพทย์ อาทิ A-MED Telehealth แพลตฟอร์มบริการแพทย์ทางไกล หรือ ระบบสำหรับบริหารจัดการผู้ป่วยในการกักตัวที่บ้าน และที่ชุมชน พัฒนาโดยนักวิจัยไทย ช่วยลดภาระงานแพทย์-พยาบาล …

Continue Reading

“เอนก” ชูการปฎิรูปและการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เร่งผลิตวิศวกรพันธุ์ใหม่หมื่นคน นักวิทย์หมื่นคนตามความต้องการของนักลงทุน

โอกาสที่ อว.ครบ 3 ปีตั้งกระทรวง “เอนก” ชูการปฎิรูปและการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เร่งผลิตวิศวกรพันธุ์ใหม่ 1 หมื่นคน นักวิทยาศาสตร์ 1 หมื่นคนตามความต้องการของนักลงทุนเพื่อไปทำงานที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC …

Continue Reading

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2565

สวทช.กระทรวง อว.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG”

Continue Reading

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขผนึกพลัง 12 หน่วยงานรัฐ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์ฯ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ผนึกพลัง 12 หน่วยงานภาครัฐ
ขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล”
หนุนนำเชื่อมโยงคลังข้อมูลสู่เครือข่ายสาธารณสุขไทย ….

Continue Reading

ปตท. จับมือ สวทช. เดินหน้านวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์มาตรฐานสากล

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG …

Continue Reading

เอชพีอี ผนึก สวทช. ยกระดับ วทน.ไทยด้วยระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูงสุดในอาเซียน

เอชพีอี ผนึกศูนย์ไทยเอสซี ภายใต้สวทช. ยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไทย ด้วยระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูงสุดในอาเซียน เพื่อรองรับการวิจัยและประมวลผลข้อมูลขั้นสูง …

Continue Reading

อว.จ้างงาน U2T ระยะที่ 2 อีก 1.5 แสนคน ครอบคลุม 7,435 ตำบลทั่วประเทศฟื้นฟูประเทศหลังโควิด-19

อว.เผยโครงการ U2T ระยะที่ 2 จะเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นและต่อยอดจากระยะที่ 1 มุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เป็นประเด็นสำคัญ จะมีการปฏิบัติงาน 7,435 ตำบลทั่วประเทศ จ้างงาน 150,000 คน …

Continue Reading

มรภ.”เชียงใหม่-เลย -นครราชสีมา-สุราษฎร์ธานี” ติดอันดับโลกจากตัวชี้วัด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของสหประชาชาติ

ผลของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกใน THE ปรากฎว่ามหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) 4 แห่ง ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับโลก คือ มรภ.เชียงใหม่ มรภ.เลย มรภ.นครราชสีมา และ มรภ.สุราษฎร์ธานี …

Continue Reading

“เอนก” เตือนระวังฝนตกหนัก- ห่วง “น้ำแล้ง” ก็มาแน่ ระบุต้องป้องกันน้ำท่วมควบคู่เตรียมแผนกักเก็บน้ำ

“เอนก” เตือนระวังฝนตกหนัก แต่โอกาสท่วมซ้ำรอยปี 54 มีน้อย ห่วง “น้ำแล้ง” มาแน่ ต้องป้องกันน้ำท่วมควบคู่เตรียมแผนกักเก็บน้ำ ขณะที่ ผอ.สสน.จับตาพายุเข้าไทยปลายเดือน ก.ย.นี้ …

Continue Reading