นักเทคโนโลยีชีวภาพ มข. – ห้องปฏิบัติการเซ็นเซอร์ มจธ.คว้ารางวัลมูลนิธิโทเรฯ ปีนี้

นักวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านการใช้จุลินทรีย์ในการผลิตไฮโดรเจนและการฟื้นฟูดินและน้ำที่ปนเปื้อนสารฆ่าแมลง จาก ม.ขอนแก่น คว้ารางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทบุคคล จากมูลนิธิโทเร ฯ ส่วนประเภทหน่วยงานเป็นของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเซนเซอร์ มจธ.

Continue Reading