รีไซเคิลขยะซองขนม เป็นอะลูมิเนียมมูลค่าสูง

บพข. ร่วมมือ UNDP, CIRAC, บริษัท โกลบอล อาร์แอนด์ดี จำกัด, ทีมวิจัยเคมีเทคนิคจุฬาฯ และชุมชนวัดจากแดง แก้ปัญหาขยะพลาสติกผสมชั้นอะลูมิเนียม ด้วยเครื่องจักรไพโรไลซิสแบบต่อเนื่องออกแบบโดยคนไทย เพื่อรีไซเคิลอะลูมิเนียมและพลาสติกใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

Continue Reading

วว.จับมือ Dow แก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยวทน.

วว.ร่วมกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทยนำวทน. สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะชุมชนอย่างครบวงจร หวังสร้างชุมชนต้นแบบ “Waste Sorting Hub” ลดปัญหาขยะชุมชนและพลาสติกใช้แล้วอย่างยั่งยืน

Continue Reading