วศ.-อว.ฟื้นฟูกระบวนการผลิตกระเบื้องโบราณเพิ่มมูลค่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

“ศุภมาส” มอบหมาย วศ. นำวิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนงานเซรามิก “กระเบื้องศิลปะโบราณ” เพื่อบูรณะงานและอุตสาหกรรมระดับชุมชนช่วยเพิ่มมูลค่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

Continue Reading