บพข.ดันนวัตกรรม “โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย” ต่อยอดทดสอบประสิทธิภาพ สู่เส้นทางเชิงพาณิชย์ในระดับสากล

บพข.หนุนการพัฒนานวัตกรรม“โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย” ต่อยอดทดสอบทางคลินิค เพื่อยืนยันประสิทธิภาพพร้อมออกสู่ตลาดในระดับสากล

Continue Reading

TCELS จัดกิจกรรม Pitching เพื่อการต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ใน “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการแพทย์และสุขภาพรายใหม่”

TCELS ร่วมกับ มหาวิทยาลัย มศว.จัด กิจกรรม Pitching เพื่อการต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ในงาน “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการแพทย์และสุขภาพรายใหม่” …

Continue Reading