TCELS จัดกิจกรรม Pitching เพื่อการต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ใน “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการแพทย์และสุขภาพรายใหม่”

TCELS ร่วมกับ มหาวิทยาลัย มศว.จัด กิจกรรม Pitching เพื่อการต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ในงาน “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการแพทย์และสุขภาพรายใหม่” …

Continue Reading