รักบ้านเกิดจัด Academy ดันเกษตรกรไทย สู่ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด จัด Academy อบรมผู้ผ่านเข้ารอบ “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” พร้อมผลักดันเกษตรกรไทย สู่ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur) เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าอินทรีย์ เสริมศักยภาพให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน

Continue Reading

ผู้เชี่ยวชาญชี้เทรนด์เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)” เน้นส่งเสริมการปรับตัวการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างความยั่งยืนในการผลิตผู้ประกอบการภาคเกษตร เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในระยะยาว

Continue Reading

“รักบ้านเกิด”จับมือรัฐ-เอกชน ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรอัจฉริยะ พร้อมขยายเวลารับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด2566

รักบ้านเกิด จับมือรัฐ-เอกชนรายใหญ่ ยกระดับคุณภาพการเกษตรไทย รุกหนักลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกร พร้อมขยายรับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2566

Continue Reading

“รักบ้านเกิด” ชวนคนรักสุขภาพอุดหนุนสินค้าอินทรีย์ ของดี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด

“รักบ้านเกิด” ชวนคนรักสุขภาพช้อปสินค้าอินทรีย์ ของดี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จาก 10 เกษตรกรดีเด่นของโครงการการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ในกลุ่มบีซีจี เบญจจินดา

Continue Reading

“รักบ้านเกิด”ยกระดับเกษตรอินทรีย์ส่งต่อกาแฟดริปพรีเมียม ภายใต้แบรนด์ Rakbankerd Selected

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ในกลุ่มเบญจจินดา เปิดตัวกาแฟ ดริป สูตรพรีเมียม 2 สไตล์ภายใต้แบรนด์ Rakbankerd Selected ยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ พร้อมสานต่อแนวทางการเติบโตของกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืนรับกระแสกาแฟเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Continue Reading