วช.หนุนมรภ.มหาสารคามพัฒนาศักยภาพนักศีกษาด้วยทักษะวิศวกรสังคม

“วิศวกรสังคม” มรภ.มหาสารคาม นำโจทย์การจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาให้ชุมชนบ้านโนนแต้ จ.มหาสารคาม ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

Continue Reading

“โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี” คว้าแชมป์ Drone Mission ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี คว้าชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ประเภทปีกหมุนประลองปัญญา หรือ Drone Mission ประจำปีนี้

Continue Reading

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567” ครั้งที่ 25

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567” ครั้งที่ 25

Continue Reading

วช.จับมือ สอศ. บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ

วช. ร่วมกับ สอศ. พัฒนาบ่มเพาะสมรรถนะด้านวิจัยและนวัตกรรมนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ประจำปี 2567 ณ จ.เชียงใหม่

Continue Reading

อว.บูรณาการ 6 หน่วยงาน เดินหน้ายกระดับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสีพร้อมต่อยอดสู่อาหารฟังก์ชั่น

6หน่วยงานกระทรวง อว. เดินหน้ายกระดับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี พร้อมต่อยอดสู่อาหารฟังก์ชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

Continue Reading

วช. โชว์ 10 ผลงานเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม ปี 66 พร้อมเปิดตัว 10 Flagships ปี 67

วช.แถลง10 ผลงานเด่นการวิจัยและนวัตกรรมปี 2566 “10 Masterworks 2023” พร้อมเปิดตัว “10 Flagships งานวิจัย ปี 2567” เร่งขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

Continue Reading

“ศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ” นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ กับงานวิจัยเพื่อรักษา-ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กและเยาวชน

ศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยที่อาจารย์ทุ่มเทศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านคลินิกเกี่ยวกับการดูแล รักษา และป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเด็กและเยาวชน

Continue Reading

วช.จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาไมโครอิเล็กทรอนิกส์

วช. โดยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย และเครือข่าย จัดประชุมการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 มุ่งเป้าพัฒนาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในเวทีโลก

Continue Reading