วช.หนุนสจล. ถ่ายทอดผลิตไอน้ำสมุนไพรช่วยชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วช. หนุนทีมวิจัย สจล. ถ่ายทอดกระบวนการผลิตไอน้ำสมุนไพร ต่อยอดองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ชี้เป็นเทคโนโลยีการเกษตรแบบปลอดภัย สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

Continue Reading

วช.นำทัพนักวิจัยไทยคว้ารางวัล Grand Prize จากงาน SIIF 2022 ที่สาธารณรัฐเกาหลี

ทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทย คว้ารางวัล Grand Prize จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2022” (SIIF 2022) ที่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

Continue Reading

วช. หนุนสร้างชุมชนต้นแบบความมั่นคงด้านอาหารเตรียมรับมือกับวิกฤตการณ์โรคอุบัติใหม่

วช.หนุนวิจัยพัฒนาชุมชนต้นแบบความมั่นคงทางอาหารและการยกระดับรายได้ของครัวเรือนโดยการเชื่อมโยงศักยภาพของพื้นที่ เพื่อรองรับและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หวังเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต

Continue Reading

ทีมวิจัยมธ.พัฒนาการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน ด้วย DSmart Farming

วช.หนุนทีมวิจัย มธ.พัฒนาภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ DSmart Farming เน้นสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้งาน พร้อมแชร์ฐานข้อมูลองค์ความรู้ให้เกษตรกรเข้าถึงได้ ทีมวิจัยเผยนวัตกรรมนี้ ช่วยลดการใช้น้ำในการปลูกพืชได้กว่า 40 %

Continue Reading

วช.หนุน สทน. – ม.นเรศวร เปิดตัว “ส้มโอฉายรังสี” ก่อนส่งออกไปสหรัฐอเมริกา

วช.หนุนสทน.และ ม.นเรศวร ศึกษาการฉายรังสีส้มโอเพื่อการส่งออกสหรัฐอเมริกา เผยผลสำเร็จรอเจ้าหน้าที่สหรัฐ-ไทยรับรองร่วมกันอีกครั้งเร็ว ๆนี้ พร้อมเดินสายโชว์ส้มโอฉายรังสีให้ต่างชาติรู้จักมากขึ้น

Continue Reading

วว.โชว์ศูนย์การเรียนรู้โรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์ไร้น้ำแห่งแรกของไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โชว์ ศูนย์การเรียนรู้โรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์ไร้น้ำแห่งแรกของประเทศไทย ต้นแบบ ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบาย BCG

Continue Reading

วช.หนุนเศรษฐกิจบีซีจี ให้ทุนวิจัยเพิ่มมูลค่าเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

วช.หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจี ด้วยกลไก Zero Waste แปรรูปขยะเป็นสินทรัพย์กับต้นแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแปรรูปจากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้ง ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งยากแก่การกำจัดมาเป็นวัตถุดิบราคาสูงในอุตสาหกรรมเวชสำอาง

Continue Reading

ม.นเรศวร โชว์มะพร้าวน้ำหอมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้สำเร็จเป็นครั้งแรก

วช. หนุน นักวิจัย ม.นเรศวร ต่อยอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากอินทผลัม สู่มะพร้าวน้ำหอมได้สำเร็จครั้งแรก พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและช่วยผู้ประกอบการผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอม 100 % พร้อมดื่มด้วยเทคโนโลยีความดันสูง ช่วยยืดอายุน้ำมะพร้าวสด นาน 2 เดือนโดยที่รสชาติไม่เปลี่ยนแปลง และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Continue Reading