วช. เตรียมพาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารโชว์ในงาน Thai Fex Anuga Asia 2024

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม NRCT TALK: Green and Sustainability Innovation Food Products โชว์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ เตรียมนำไปจัดแสดงในงาน Thai Fex Anuga Asia 2024 อิมแพค เมืองทองธานี

Continue Reading

“1 ทศวรรษ แผ่นดินไหวแม่ลาว”

วช. ร่วมกับศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวฯมูลนิธิมดชนะภัย จ.เชียงรายและพันธมิตร จัดกิจกรรม “1 ทศวรรษ แผ่นดินไหวแม่ลาว” รำลึกครบรอบ10 ปีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้จากการถอดบทเรียน ให้สู่การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

Continue Reading

วว.คว้า 8 รางวัลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา

คว้า 8 รางวัล จากผลงานนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวาครั้งที่ 49

Continue Reading

วช.โชว์ 6 โครงการจากการขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติฯไปสู่การใช้ประโยชน์

วช. เดินหน้าติดตามการขยายผลงานวิจัย โชว์ 6 โครงการตัวอย่างจากการขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การนำไปใช้ประโยชน์

Continue Reading

วช.โชว์เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนด้วยเอไอ นวัตกรรมจาก มจธ.ตอบโจทย์สังคมสูงวัย

วช. ตอบโจทย์สังคมสูงวัย โชว์ “เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์” 1 ในผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ตัวช่วยคัดกรองผู้ป่วยกระดูกพรุนในท้องถิ่น ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสาธารณสุขของประเทศ

Continue Reading

ประชุมนานาชาติ “โลกร้อนกับการปรับตัวของข้าว”

ม.เกษตรฯ ไบโอเทค สวทช. และ วช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดประชุมนานาชาติเรื่องโลกร้อนกับการปรับตัวของข้าว หวังเป็นเวทีส่งเสริมความยั่งยืนการผลิตข้าวไทย

Continue Reading

สถาบันไฟฟ้าฯ ร่วมกับพันธมิตร ผลักดันมาตรการจัดการสารทำความเย็นสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

สถาบันไฟฟ้าร่วมกับ วช.และพันธมิตร จัดสัมมนาผลการศึกษาแนวทางจัดการสารทำความเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วของระบบปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมสอดคล้องตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

Continue Reading