หัวเว่ยรับรางวัลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศเป็นปีที่2

หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับรางวัล Prime Minister Awards จากนายกรัฐมนตรี ติดต่อกันเป็นปีที่สอง ในหมวด “หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ” พร้อมมุ่งเดินหน้ายกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในประเทศไทย

Continue Reading

ทรู จับมือสกมช. และสมาคมไอเอสซีสแควร์ฉายภาพเทคโนโลยี AI รับมือภัยคุกคาม

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิคิวริตี้ จับมือ สกมช. และสมาคมไอเอสซีสแควร์ ภาคพื้นกรุงเทพมหานครฉายภาพเทคโนโลยี AI รับมือภัยคุกคาม สร้างเกราะป้องกันการโจมตีองค์กรยุคดิจิทัลพร้อมยกระดับด้านไซเบอร์ซิคิวริตี้ ให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Continue Reading

AIS ขยายผลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์สู่ภาคประชาชน ผนึกกำลัง สกมช.สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์

AIS ขยายผลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์สู่ภาคประชาชน ผนึกกำลัง สกมช.
สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ เสริมทักษะสร้างพลเมืองดิจิทัลให้คนไทยทุกกลุ่มผ่านหน่วยงานเครือข่ายด้านความมั่นคงทั่วประเทศ …

Continue Reading

“ดีอีเอส” เร่งยกระดับไซเบอร์ซีเคียวริตี้ หลังพบแฮกเกอร์โจมตีเว็บไซต์ราชการกว่า 30 ล้าน URL

ดีอีเอส เผยในช่วงปีที่ผ่านมาพบหน่วยงานไทยเจอปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์กว่า 500 รายการ โดยหน่วยงานการศึกษา ตกเป็นเป้าหมายการโจมตี มากที่สุด

Continue Reading

สกมช.แถลงความสำเร็จเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงไซเบอร์

สกมช. แถลงผลสำเร็จโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ยกระดับบุคลากรไซเบอร์ไทยทัดเทียมสากล ทะลุเป้ากว่า 4,000 คน

Continue Reading

ดีอีเอสร่วม สกมช. วางแนวทางแก้ปัญหาแฮกเกอร์โจมตีระบบโรงพยาบาล

ดีอีเอส ร่วมสกมช. วางแนวทางแก้ปัญหาแฮกเกอร์โจมตีระบบรพ.เพชรบูรณ์ ส่งทีมไอทีลงพื้นที่รับมือรับผิดชอบต่อข้อมูลประชาชน ยืนยันไม่พบความเสียหายกับระบบในการดูแลรักษาผู้ป่วย …

Continue Reading