รักบ้านเกิดจัด Academy ดันเกษตรกรไทย สู่ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด จัด Academy อบรมผู้ผ่านเข้ารอบ “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” พร้อมผลักดันเกษตรกรไทย สู่ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur) เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าอินทรีย์ เสริมศักยภาพให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน

Continue Reading

“รักบ้านเกิด” ชวนคนรักสุขภาพอุดหนุนสินค้าอินทรีย์ ของดี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด

“รักบ้านเกิด” ชวนคนรักสุขภาพช้อปสินค้าอินทรีย์ ของดี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จาก 10 เกษตรกรดีเด่นของโครงการการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ในกลุ่มบีซีจี เบญจจินดา

Continue Reading

“ ใช้โกโก้พาคนรักกลับบ้าน สร้างงาน สร้างชุมชนยั่งยืน”“ ประเสริฐ ไกนอก” ผู้ชนะเลิศเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 65

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ขอแนะนำเกษตรกรคนเก่ง “คุณ ต้น-ประเสริฐ ไกนอก” ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว “พาคนรักกลับบ้าน สร้างงานด้วยโกโก้” ผู้ชนะเลิศโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2565 จัดโดยมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด

Continue Reading

ประกาศผลรางวัล ” เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดดีเด่น” ประจำปี 2565

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ผนึกกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดีแทค (dtac) ประกาศผลรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน”

Continue Reading