Re-ECOFILA เส้นพลาสติกรักษ์โลก จากเปลือกหอยแมลงภู่- ขยะ PLA สำหรับการพิมพ์สามมิติ

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. จับมือจุฬาฯ ต่อยอดไบโอแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่ ผสมขยะพลาสติกชีวภาพ (PLA) พัฒนา “Re-ECOFILA เส้นพลาสติกรักษ์โลกสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ” ย่อยสลายได้ 100% คุณภาพเทียบเท่าของที่มีในท้องตลาดในราคาที่ถูกกว่า หวังทดแทนของนำเข้าราคาสูง สร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติของนักเรียน นักศึกษาและคนทั่วไป

Continue Reading

“กับดักริ้นดูดเลือด สร้างด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ”เข้าประกวดขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติปี 2566

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์บรรลือ กรมาทิตย์สุข แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและด.ช.กันดิศ กรมาทิตย์สุข จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผลงาน“กับดักริ้นดูดเลือด สร้างด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ”เข้าร่วมประกวด“ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปี 2566 …

Continue Reading