วช.จับมือ GISTDA ใช้แพลตฟอร์มฯช่วยประเมินความเสี่ยงภัยแล้งที่อุทัยธานี

วช.ร่วมกับจิสด้านำเทคโนโลยีโดรนสำรวจพื้นที่ภัยแล้งภาคการเกษตรที่บ้านไผ่เขียว จังหวัดอุทัยธานี

Continue Reading

วช.-GISTDA-ภาคีเครือข่ายชูแพลตฟอร์มเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหนุนหน่วยงานรัฐช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง

วช. ร่วมกับ GISTDA และภาคีเครือข่าย ชูแพลตฟอร์มเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ….

Continue Reading

GISTDA สุดปลื้มคว้า “เลิศรัฐ” 2 รางวัลประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

GISTDA รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี และ GISTDA ได้ 2 รางวัลจากรางวัลบริการภาครัฐระดับดี …

Continue Reading