AIS จับมือ กทม. เดินหน้าสร้างโรงเรียนอุ่นใจไซเบอร์ 100 % ผ่าน “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์”

AIS บุกโรงเรียน กทม. จัดกิจกรรม “วัยรุ่นตัว TOP STOP ภัยไซเบอร์” เดินหน้าสู่การเป็น โรงเรียนอุ่นใจไซเบอร์ 100% ผ่าน “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์”

Continue Reading