วช.โชว์เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนด้วยเอไอ นวัตกรรมจาก มจธ.ตอบโจทย์สังคมสูงวัย

วช. ตอบโจทย์สังคมสูงวัย โชว์ “เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์” 1 ในผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ตัวช่วยคัดกรองผู้ป่วยกระดูกพรุนในท้องถิ่น ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสาธารณสุขของประเทศ

Continue Reading

“ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจ” นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2567

เชิดชู”ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจ” นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2567 ผู้อุทิศต่อเนื่องในการวิจัยด้านการรักษาและป้องกันการติดเช้ื้อHIVในเด็กและสตรีมีครรภ์

Continue Reading

วช. เปิด NRCT TALK โชว์ นักวิจัยดีเด่น ปี 66 “ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์” ผู้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล

วช. เปิด NRCT TALK โชว์ นักวิจัยดีเด่น ปี 66 “ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์” ผู้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล

Continue Reading

“รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล” ผู้พัฒนาคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ

วช. เปิดตัวนักวิจัยดีเด่น ด้านปรัชญา “รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล” ผู้พัฒนาคลังข้อมูลภาษาไทย และคลังภาษาต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบค้นข้อมูล กับผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย

Continue Reading

วช. เชิดชู ศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 66

วช. เชิดชู ศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 66 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ใช้งานวิจัยสยบมาลาเรียในอาเซียน ช่วยสกัดการแพร่เชื้อไปทั่วโลก

Continue Reading

วช. เปิดตัว “รศ. ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์”นักวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

วช. เปิดตัวรองศาสตราจารย์ ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2565 จากแนวคิด “เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต Blockchain ”

Continue Reading

วช.มอบรางวัล “ศ.ณรงค์ ใจหาญ” นักวิจัยดีเด่น ปี 65

วช. มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ปี 65 เชิดชู “ศ.ณรงค์ ใจหาญ” ผู้อยู่เบื้องหลังก้าวสำคัญของการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและกฎหมายไทย

Continue Reading