อว. ร่วมเปิดงาน TechnoMart 2022 “พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรี อว. และคณะผู้บริหาร อว. ร่วมพิธีเปิดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําปี 2565: TechnoMart 2022 “พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” …

Continue Reading