“Hyperm & CheckMate” ดึงดีฟเทคยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทย

อุตสาหกรรมฟาร์มโคนมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อสตาร์ทอัพไทยพัฒนา “เช็คเมท” แพลตฟอร์มการตรวจจับภาวะเป็นสัดในปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีเอไอ และไอโอที และ“ ไฮเปิร์ม ” แพลตฟอร์มเอไอ สำหรับการคัดแยกคุณภาพของตัวอสุจิ …

Continue Reading

UTC จุฬาฯจับมือจีเอเบิล ดึง NVIDIA DGX A100 เสริมทัพ AI ดันงานวิจัยสู่การใช้จริง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬา ร่วมกับจีเอเบิล ติดตั้งระบบ NVIDIA DGX A100™ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเสริมทัพผลักดันงานวิจัยด้านเทคโนโลยี AI

Continue Reading

สอวช. ผุดสมุดปกขาวทิศทางการพัฒนา อววน. เพื่อการฟื้นตัวของประเทศหลังวิกฤตโควิด-19

สอวช. เสนอสมุดปกขาวทิศทางการพัฒนา อววน. เพื่อการฟื้นตัวของประเทศหลังวิกฤตโควิด-19 ชูเป็นคู่มือแนวทางบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน อววน. เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศหลังวิกฤตโควิด

Continue Reading

อินโฟเฟดจับมือดีป้าและม.ศรีปทุม ปั้นขุนพลไซเบอร์ซีเคียวริตี้

อินโฟเฟดจับมือดีป้าและม.ศรีปทุมเปิด 2 หลักสูตรปั้นบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เผยสถิติจากไทยเซิร์ตปี 62 พบไทยเป็นอันดับที่ 4 ของโลกในการแจ้งเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ และทั่วโลกต้องการบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้กว่า 4 ล้านตำแหน่ง

Continue Reading

ตามติด…ต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวในวงการวิจัยและนวัตกรรม

ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการวิจัยและนวัตกรรม ช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมปีนี้ ยังมีข่าวคราวดี ๆ ที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง

Continue Reading

“สเปรย์ก๊าซ 1- MCP” ผลงานนักวิจัย มจธ. ช่วยยืดอายุผักผลไม้

สาร 1-MCP เป็นสารสังเคราะห์ ที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในการยืดอายุผักผลไม้แต่ก็มีปัญหาในการใช้งานยากและใช้เวลานานทีมวิจัยมจธ.จึงพัฒนาก๊าซ 1-MCP หรือ เมทิลไซโคลโพรพีนชนิดกระป๋องอัดแรงดันพร้อมใช้งาน ขึ้นเป็นครั้งแรก

Continue Reading

วช.หนุนวิจัยอาหารไทยฮาลาล – ไทยมังสวิรัติสำเร็จรูปพร้อมกินเพื่อนักเดินทางชี้เก็บได้นาน 1ปี

วช.หนุนทีมวิจัยม.เกษตรพัฒนาอาหารไทยฮาลาล – ไทยมังสวิรัติสำเร็จรูป 8 เมนู พร้อมกิน เพื่อชาวมุสลิมและนักเดินทางได้รับประทานอาหารไทยรสชาติที่คุ้นเคยในต่างแดน เผยเก็บได้นาน 1 ปี

Continue Reading

ปตท.ประกาศความพร้อม”วังจันทร์วัลเลย์” เดินหน้าพื้นที่ทดสอบโดรน “5G x UAV SANDBOX”

ปตท.จับมือพันธมิตรประกาศความพร้อมวังจันทร์วัลเลย์ นำเทคโนโลยี 5G เพิ่มขีดความสามารถการใช้งานโดรน เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมทดสอบเพื่อการวิจัยเป็นแห่งแรกของประเทศ พร้อมรับสิทธิพิเศษในการพัฒนาธุรกิจระยะยาว

Continue Reading

เปิดตัว“ชราแลนด์”ศูนย์เรียนรู้อุดช่องว่างระหว่างเยาวชนกับสังคมสูงวัย

เอ็นไอเอจับมือ NICFD เปิดตัวศูนย์การเรียนรู้“ชราแลนด์” อุดช่องว่างระหว่างเยาวชน – สังคมสูงวัย พร้อมดันเด็กรุ่นใหม่ก้าวสู่ผู้ออกแบบนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

Continue Reading

สภาดิจิทัลฯ ระดมความคิดเห็นจัดทำข้อสรุปเสนอรัฐขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีภูมิภาค

สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคในยุคดิจิทัลฯ” ระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำข้อสรุปส่งมอบภาครัฐต่อไป

Continue Reading