เทคโนโลยีการผลิต “Cider vinegar” เครื่องดื่มสุขภาพจากผลไม้ไทย

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต Cider vinegar แบบขั้นตอนเดียว สำหรับวัตถุดิบการเกษตรของไทย ผลิตแบบง่ายและต้นทุนต่ำ

Continue Reading

เปิดนวัตกรรมอัจฉริยะ AI Innovation JumpStart Batch3

ซอฟต์แวร์พาร์ทจัด “AI Innovation JumpStart Batch3: Pitching Online” เปิดโอกาสให้นักพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ รวมไปถึงบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี เข้ามานำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเตรียมต่อยอดนำไปใช้จริงในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

Continue Reading

“nSPHERE”หมวกแรงดันบวก-ลบ ฝีมือนักวิจัยไทย

นาโนเทคร่วมกับเครือข่ายพัฒนา “nSPHERE หมวกแรงดันบวก-ลบ” นวัตกรรมเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ด้วยแนวคิดประกอบง่าย ผลิตได้เร็ว ราคาไม่แพง สู่การใช้งานเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่สะดวก น้ำหนักเบา และสามารถนำส่วนควบคุมกลับมาใช้ซ้ำได้ เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เอกชน

Continue Reading

ไบโอเทค-สวทช. พัฒนาสารชีวภัณฑ์จากแบคทีรีโอฟาจ ช่วยทำลาย แบคทีเรียก่อโรคพืชในดิน

ไบโอเทค พัฒนแบคทีรีโอฟาจ ช่วยทำลายเชื้อแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคในพืช ทดแทนการใช้สารเคมี

Continue Reading

เปิดนวัตกรรมรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์สู่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ทีม RECYSO พัฒนานวัตกรรมรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์สู่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ผู้ชนะเลิศในโครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน

Continue Reading

สวทช. ชูนวัตกรรม “แบตเตอรี่สังกะสีไอออน” ปลอดภัยไร้ระเบิด

สวทช.ร่วมกับจุฬาฯและกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมพัฒนานวัตกรรม “แบตเตอรี่สังกะสีไอออน” แบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ ปลอดภัยไร้ระเบิด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Continue Reading

“นาโนเทค” จับมือพันธมิตร ส่งต่อนวัตกรรมกรองด้วย UF เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชายขอบ

นาโนเทค สวทช. ร่วมพันธมิตร พัฒนานวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. และชุมชนชายขอบ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า ชูจุดเด่นการผสานพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกรองน้ำดื่มที่ใช้พลังงานต่ำ ..

Continue Reading

จุฬาฯใช้นาโนเทคโนโลยีพัฒนาหุ่นยนต์ชีวภาพนำส่งสารสกัดสมุนไพรไทย

อาจารย์สัตวแพทย์ จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรมนาโนนำส่งสารสกัดสมุนไพรไทย พร้อมยื่นขอสิทธิบัตร จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้ประโยชน์ทั้งต่ออุตสาหกรรมอาหารและเพิ่มมูลค่าให้สมุนไพรไทย

Continue Reading