ที.ซี.ซี. เทคโนโลยีเผยทิศทางปีนี้มุ่งตอบโจทย์องค์กรปรับตัวรับวิกฤติ

i & Tech

            จากการวิจัยในหลายๆประเทศทั่วโลกชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ “Digital Resiliency”  ซึ่งอ้างอิงจากการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยีของ IDC พบว่าหัวใจหลักที่จะมีส่วนในการทำให้รอดพ้นจากวิกฤติทางเศรษฐกิจในภายภาคหน้าคือเรื่อง “Digital Resiliency”  หรือ ความสามารถขององค์กรในการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในภาคธุรกิจ โดยอาศัยความสามารถในด้านดิจิทัลเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

            ทั้งนี้การปรับตัวที่รวดเร็ว ณ ขณะนี้ คือการปรับตัวจากเหตุการณ์ที่นับว่าท้าทายมากที่สุดในรอบ 75 ปีจาก Covid-19  โดยจากรายงานของ Gartner** ได้แนะนำถึง 9 แนวโน้มกลยุทธ์ด้านดิจิทัลที่นำมาซึ่ง Digital Resiliency ได้แก่ Internet Behaviors, Total experience strategy, Privacy enhancing computing, Distributed cloud, Anywhere operation, Cybersecurity mesh, Intelligent composable business, AI engineering และ Hyperautomation

            นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เปิดเผยถึงเทรนด์ดังกล่าวว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ “digital first” เพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้น เร็วขึ้นและปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้คาดการณ์ว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้าน enterprise application development โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน security solutions และ data analytics  platform จะส่งผลให้มีการเติบโตอย่างมากในด้าน cloud-based solutions  ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของ ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

            ด้านนายพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร   Deputy MD – Commercial and Operation บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า  ในปีนี้บริษัทมุ่งเน้นบริการที่ช่วยลูกค้าในการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้งานใน 3 ด้าน คือ การนำ data-driven มาช่วยในการตัดสินใจ, digitized customer journey และ advanced analytics solutions ที่เชื่อมโยงกับเรื่องของความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล

            ทั้งนี้การทำงานผสมผสานกันระหว่างไอทีและธุรกิจมีส่วนช่วยการเปลี่ยนแปลง ดังเช่นการคาดการณ์ของ Gartner***ที่ว่าในปี 2565 ความร่วมมือกันระหว่างทีมด้านทีมไอทีและด้านธุรกิจจะมีส่วนช่วยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้เร็วกว่าคู่แข่งถึง 25%

แหล่งข้อมูล:

*https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP46972820&utm_medium=rss_feed&utm_sou rce=Alert&utm_campaign=rss_syndication

 ** https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/

***https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-01-15-gartner-predicts-50–oforganizations-will-experience