องค์กรพิทักษ์สัตว์ฯร่วมกับเหล่าศิลปินจัดงาน “เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน

Inbox @ Inno

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection- Thailand) จัดงาน “เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก”  เทศกาล ศิลปะเพื่อไก่และคน โดยร่วมมือกับ ศิลปินและนักปฏิรูปงานศิลป์ ร่วมรังสรรค์ผลงานศิลปะ  โดยนำไปจัดแสดง ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า หอศิลปกรุงเทพฯ  วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์นี้  เวลา 16:00-21:00 น. และผลงานทั้งหมดจะนำไป จัดแสดงต่อภายในหอศิลปกรุงเทพฯ จนถึงวันที่  5 มีนาคม 2566

           “เหมือนดาว คงวรรณรัตน์”  ผู้จัดการโครงการสัตว์ฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า “งาน เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะ เพื่อไก่และคน เป็นการจัดงานในซีรีส์ที่ 2 ต่อจากงาน Happy Meat Happy Me สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และกระตุ้นการปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบอย่างมีมนุษยธรรม ก่อนส่งออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสความสนใจและการตื่นรู้อย่างต่อเนื่องของผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี

           องค์กรฯ จึงมุ่งสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่อง การส่งเสียงตะโกน ผ่านงานศิลปะ และผนึกพลังศิลปินในครั้งนี้ต้องการสื่อสารถึงความทุกข์ทรมานจากการเลี้ยงไก่ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อย่างไร้มนุษยธรรม และมุ่งหวังให้กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงเร่งจัดระบบการเลี้ยงไก่ภายในฟาร์มอย่างมีสวัสดิภาพอย่างเป็นรูปธรรม อย่างเช่น การจัดระบบพื้นที่ลดความแออัดภายในโรงเรือน การเลือกใช้สายพันธุ์ไก่โตช้า และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้อให้ไก่แสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติทำให้ไก่ไม่เจ็บป่วยง่าย อันนำไปสู่การลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เกินความจำเป็น ที่จะส่งผลกระทบกับสุขภาพสัตว์ คน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นลูกโซ่ ที่เกิดเป็นวิกฤติเชื้อดื้อยาทั่วโลกในขณะนี้”

           ในงานจะมีผลงานจากกลุ่มศิลปิน 4 สาขา ได้แก่ มารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ร่วมกับ นักรบ มูลมานัส ศิลปินนักปฏิรูปงานศิลป์ ถ่ายทอดเสียงผ่านงานศิลปะ  กับผลงาน The last suffer รังสรรค์โต๊ะอาหารมื้อสุดท้ายที่ถูกมนุษย์ป้อนเข้าปากเพื่อพรากชีวิตของตัวเองอย่างขาดความใส่ใจ , ครูเซียง หมอลำหุ่น ศิลปินพื้นบ้าน คณะเด็กเทวดา รังสรรค์งานศิลป์ “ชีวิต A4 ” สะท้อนมุมคิดผ่าน Installation Art นำสุ่มไม้ไผ่ และเครื่องสานจากฝีมือชาวบ้าน ประกอบเป็นไก่ขนาดยักษ์ สูงใหญ่กว่า 3 เมตรบนพื้นที่มีความกว้างเท่ากระดาษ เอ4, นลธวัช มะชัย เด็กหนุ่มผู้ไม่เคยทิ้งความฝัน จากกลุ่มลานยิ้มการละครเทใจให้กับการสร้างพล็อต Kult Of Chicken ที่จะขยี้อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ให้ลด ละ เลิก การเลี้ยงไก่ที่ไม่คำนึงถึงชีวิตของใครเลยอย่างเป็นรูปธรรม

            และไฮไลท์การแสดงจากศิลปิน ศิลปาธรปี 2547 อ.ตั้ว-ประดิษฐ ประสาททอง นำ “ลิเกไทย” กับพล็อตเรื่องใหม่ “เจ้าชายลอกับไก่วิปลาส” โดยมีกลุ่มนักดนตรีรุ่นใหม่ Laan และ Beagle Hug ร่วมขับกล่อมตลอดงาน

           นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในงาน ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมรังสรรค์งานศิลป์ และแสดงเจตนารมณ์บนผืนผ้าที่ถูกตัดมาหลากสีสัน โดยให้ทุกคนร่วมติดสิ่งที่เขียน บน Installation Art ไก่ยักษ์เพื่อร่วมกันส่งเสียง คืนคุณภาพชีวิตไก่คืนจิตวิญญาณให้ไก่ คืนคุณภาพชีวิตคน ตลอดจนชมผลงานประกวดนิทรรศการภาพวาดจากเยาวชน จำนวน 20 ภาพในหัวข้อ “เชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรม” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอันตรายต่อชีวิตที่เรามองไม่เคยเห็น ที่จะจัดแสดงต่อเนื่องไปถึงวันที่  5 มี.ค.2566

            ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ chickenartfestival.org และ Facebook: World Animal Protection Thailand องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก