“ดีป้า” อนุมัติ 20 ล้าน ดันดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย สู้วิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่

i & Tech

ดีป้า” ไฟเขียว 20 ล้าน ดันดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย สู้วิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ เร่งพัฒนาบริการดิจิทัลตอบโจทย์คนไทย มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้อยู่ระดับชั้นนำของโลก

         ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ได้พิจารณาดิจิทัลสตาร์ทอัพ ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยการพิจารณาให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของการบริการในครอบคลุมเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ EdTech FinTech HealthTech และ Data Platform โดยการพิจารณาครั้งนี้มีการพิจารณาโครงการที่สมัครเข้าข้อรับการส่งเสริมรวมกว่า 60 ราย โดยมี 8 รายที่ผ่านการพิจารณา รวมงบประมาณส่งเสริมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท โดยคาดว่าสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 328 ล้านบาท

         สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้ทั้งสิ้น 8 ราย ประกอบด้วย  สาขาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) 2 ราย คือ   คูแลป (KULAP) โดย บริษัท ซาโตชิ จำกัด: แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบไร้ตัวกลางบนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)   และ Radars Point โดย บริษัท ก่อ จำกัด: แพลตฟอร์ม Micro-Investment ที่สามารถสะสมทุกคะแนนจากการช๊อปปิ้งออนไลน์ และแต้มสามารถมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จากการนำไปลงทุน

         สาขาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HealthTech) 2 ราย คือ ThaiHand Massage Point of Sale System (POS) โดย บริษัท ไทยแฮนด์ มาสสาจ จำกัด: แพลตฟอร์มช่วยบริหารจัดการธุริกจให้เจ้าของร้านนวดและสปาบริหารจัดการข้อมูลภายในร้านอย่างเป็นระบบ   และ  MATCHDAY โดย บริษัท แมทช์เดย์ ฮับ จำกัด: แพลตฟอร์มบริหารสถานบริการแบบครบวงจร และแอปพลิเคชันเพื่อผู้เล่นหรือผู้ใช้งานสำหรับการค้นหาและจอง ตามวันเวลาที่ต้องการ

         และสาขาเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech)  4 ราย คือ  Fellowie ตลาดงานออนไลน์ผ่านวีดีโอคอล โดย บริษัท เฟโลวี จำกัด: แพลตฟอร์มจับคู่ผู้ที่ต้องการเรียนรู้กับผู้มีความรู้ความสามารถที่ต้องการหารายได้เสริมออนไลน์   FutureSkill โดย บริษัท ไลค์ มี เอ๊กซ์ จำกัด: แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ครอบคลุมทุกสาขาวิชาสร้างอาชีพ ต่อยอดทักษะ   School Bright Grade โดย บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด: แพลตฟอร์มบริหารสถานศึกษาดิจิทัลที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง และสาขาการจัดการข้อมูลระบบ (Data Platform)  และ ENRES โดย บริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด: แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลและควบคุมอาคาร โรงงานด้วยเทคโนโลยี IoT และ AI

         ทั้งนี้ ในปี 2564 ดีป้าตั้งเป้าส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพทั่วประเทศมากกว่า 70 ราย รวมงบประมาณมากกว่า 100 ล้านบาท โดยดีป้ายังมีแผนเตรียมประกาศรับข้อเสนอโครงการอย่างต่อเนื่อง