“ชัยวุฒิ” เดินหน้า5 นโยบายหลัก ขอเวลา 1 เดือนเพิ่มบอร์ด NT

News Update

ชัยวุฒิ” ไหว้สิ่งศักสิทธิ์​ประจำกระทรวงดีอีเอส ในโอกาสที่​เข้าทำงานทางการวันแรก ย้ำ กรอบนโยบาย 5 เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ ขอเวลา 1 เดือนเพิ่มบอร์ด NT 

              นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวภายหลังเข้าสักการะศาลท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงดีอีเอส ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ดิจิ​ท​ั​ลเพื่อ​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​ (ดีอี​เอส)​ อย่างเป็นทางการ​ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเข้าร่วมว่า งานที่จะทำก็คงเป็นงานตามนโยบายของกระทรวงดีอีเอส ที่ดำเนินการอยู่แล้ว และมีสิ่งที่นายกรัฐมนตรีฝากมาให้ช่วยดำเนินการ 

               อย่างไรก็ตาม ตนเองไม่ใช่นักเทคนิคและไม่ใช่นักกฎหมาย มีหลายสิ่งที่ตนไม่รู้ และรู้บางสิ่งที่ท่านผู้บริหารอาจจะไม่รู้โดยเฉพาะเรื่องการเมือง จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันทำงาน โดยพยายามให้ทุกอย่างลงถึงประชาชน เน้นการช่วยกันพัฒนาประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้แข่งขันได้กับต่างประเทศ และมีสิ่งใดที่จะต้องการผลักดันก็ขอให้ส่งเสริมให้เป็นรูปธรรม ขอให้ทุกท่านทำงานให้เต็มที่ ขอให้ทำเพื่อพี่น้องประชาชน และขอให้ทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมาย ไม่อยากให้มีการฟ้องร้องหรือเกิดความเสียหายกับรัฐบาล

                สำหรับกรอบนโยบายในการขับเคลื่อนเบื้องต้นจะเน้นใน 5 เรื่องคือ 1. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงแพร่หลาย เป็นธรรมในทุกมิติ 2. ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างแพร่หลาย ขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ส่งเสริมการพัฒนา e-service ภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการภาครัฐได้โดยสะดวก รวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่ เช่น การร่วมกับสรรพากรในการออกมาตรการทางภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบธุรกิจ, ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกด้านใบอนุญาตทำงาน วีซ่า และการพักอาศัยสำหรับ digital talent (Visa and work permit for digital talent), การพัฒนาตลาดนวัตกรรมด้วยบัญชีนวัตกรรมดิจิทัล, การส่งเสริมให้เกิดระบบ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน (Digital Identification) เป็นต้น 

            3. จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก 5G การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และการสนับสนุนให้ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอิเทอร์เน็ต 4. การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าสู่โลกดิจิทัลโดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ 5. การปกป้องคุ้มครองประชาชนจากการใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดีย และ อินเทอร์เน็ตในทางมิชอบ 

                สำหรับการแต่งตั้งบอร์ดบริหาร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เพิ่มเติมจาก 5 คนเดิมนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะใช้เวลาราว 1 เดือน ซึ่ง NT จะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ราบรื่น เพราะการรวบรวมครั้งนี้จะต้องสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนมากขึ้น ส่วนตำแหน่งเลขาและโฆษกรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเอสนั้น อยู่ระหว่างการตัดสินใจตั้งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น