“อีโค่-สมาร์ตแดมเปอร์”แท่นสลายพลังงานลดมลพิษฯบนทางรถไฟจากวัสดุรีไซเคิล100 %ครั้งแรกของโลก

บพข. – สจล. จับมือนานาชาติผลิต “อีโค่-สมาร์ตแดมเปอร์” แท่นสลายพลังงานลดมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนบนทางรถไฟจากวัสดุ BCG recycled 100% ครั้งแรกของโลก ฝีมือคนไทย ส่งออกตลาดยุโรปและออสเตรเลีย

Continue Reading

“Zero Wastewater Discharge” ลดการปล่อยน้ำทิ้งสู่สาธารณะเป็นศูนย์ ต้นแบบความสำเร็จจากไทยยูเนี่ยน สู่ศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้การสนับสนุนของ บพข.

ไทยยูเนี่ยน ประกาศความสำเร็จการพัฒนาโครงการลดการปล่อยน้ำทิ้งสู่สาธารณะเป็นศูนย์ หรือ Zero Wastewater Discharge พร้อมขยายผลให้เกิดศูนย์การเรียนรู้โดยได้รับการสนับสนุนจาก บพข.

Continue Reading

บพข.ดันนวัตกรรม “โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย” ต่อยอดทดสอบประสิทธิภาพ สู่เส้นทางเชิงพาณิชย์ในระดับสากล

บพข.หนุนการพัฒนานวัตกรรม“โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย” ต่อยอดทดสอบทางคลินิค เพื่อยืนยันประสิทธิภาพพร้อมออกสู่ตลาดในระดับสากล

Continue Reading

บพข. ร่วมกับ วีกรีน และ สมอ. ผลักดัน 26 บริษัทไทย ผ่านมาตรฐาน CEMS ครั้งแรกของไทย

บพข.ประกาศความสำเร็จก้าวแรกในการผลักดันนโยบาย CIRCULAR ECONOMY และ SDGs โดยร่วมกับวีกรีน และ สมอ. ผลักดัน 26 บริษัทไทย ผ่านมาตรฐาน CEMS ครั้งแรกของไทย

Continue Reading

บพข.หนุน R&D ยกระดับ“อาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูง” ตอบโจทย์เทรนด์ “เลี้ยงสัตว์เหมือนลูก” ของคนเมือง

บพข.หนุนใช้การวิจัยและพัฒนายกระดับ“อาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูง” เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยและตอบโจทย์เทรนด์ “เลี้ยงสัตว์เหมือนลูก” ของคนเมือง

Continue Reading

บพข.ผนึกกำลังสถาบันฯสิ่งทอ ปั้น SME สิ่งทอสู่ธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่

บพข.ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เดินหน้าโปรเจ็กต์บิ๊กเร่งวางกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดัน SME สิ่งทอก้าวสู่ธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่รองรับอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายใน 3 ปี

Continue Reading

องคมนตรีร่วมปล่อยขบวนรถไฟขนส่งผลิตผลโครงการหลวงด้วยนวัตกรรมตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นแบบเคลื่อนที่ ฯ

องคมนตรีร่วมปล่อยขบวนรถไฟขนส่งผลิตผลโครงการหลวงสู่ภาคใต้ด้วยนวัตกรรม “ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นแบบเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง” สุดยอดนวัตกรรมจากกองทุน ววน. ช่วยยกระดับห่วงโซ่สินค้าเกษตรได้ทั้งระบบ

Continue Reading

บพข.ขับเคลื่อน Soft Power บนฐานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หนุนเผยแพร่คุณค่าวิถีชีวิต“มวยไทย” ในเวทีระดับโลก

“ หมัดสั่ง : ฟื้นประวัติมวยไทยบนสังเวียนโลก” ตัวอย่างของงานวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านสังคมศาสตร์ ที่จะต่อยอดนำมรดกทางวัฒนธรรมอย่าง “มวยไทย” สู่ความเป็นนานาชาติด้วยแรงขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

Continue Reading

บพข.หนุนวิจัยรองรับการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โชว์กิจกรรมนำร่องเส้นทางภูเก็ต-กระบี่ ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้กว่า 15 %

อว.โดยสกสว. และบพข.โชว์เคทเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ นำร่องภูเก็ต-กระบี่ ใช้งานวิจัยตอบโจทย์ความยั่งยืน

Continue Reading