เนคเทค สวทช. จัดกิจกรรม Workshop eHPC2024 เสริมแกร่งชุมชนนักวิจัย HPC

เนคเทค สวทช. จัดกิจกรรม Workshop eHPC2024 ในเวที APAN ครั้งที่ 57
เสริมแกร่งชุมชนนักวิจัย HPC และนักวิจัยเชิงคำนวณยกระดับโครงสรางพื้นฐานของประเทศ

Continue Reading

สวทช. จับมือพันธมิตรสิงคโปร์ชูกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านสะเต็มศึกษาฝึกฝนเยาวชนผ่านประสบการณ์จริง

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เด็กไทยได้เชื่อมโยงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและโลก และมีสมรรถนะสำคัญต่าง ๆ เช่น สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ สมรรถนะด้านเทคโนโลยี รู้จักวิเคราะห์และมีกระบวนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

Continue Reading

ม.มหิดลจับมือ สวทช.พัฒนาระบบบริหารจัดการเผยแพร่ฐานข้อมูลพืช-ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

ม.มหิดลและ สวทช.ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการจัดเก็บทรัพยากรทางชีวภาพที่พบในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ หวังผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรชีวภาพของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Continue Reading

“MagikFresh” ต้นแบบสวนนันทนาการ อากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่

กรุงเทพมหานคร ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เปิดตัว “ต้นแบบสวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่” หรือ “MagikFresh” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

Continue Reading

กรมการข้าว-สวทช.ร่วมวิจัยยกระดับข้าวไทยทั้งด้านผลผลิตและคุณภาพชีวิตชาวนาไทย

กรมการข้าวจับมือ สวทช. ร่วมวิจัยและพัฒนาด้านข้าว เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวไทยให้มีความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพผลผลิตและคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

Continue Reading

รัฐ-เอกชนผนึกกำลังจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 ชูเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 300 แบรนด์

ตอบรับตลาดดิจิทัลภูมิภาคอาเซียนมูลค่าสูงถึง 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2568 ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023

Continue Reading

สวทช.ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยด้วยแพลตฟอร์ม FoodSERP

สวทช. จับมือสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ร่วมมือพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ด้วยแพลตฟอร์ม FoodSERP บริการแบบครบวงจร

Continue Reading

ทีมเยาวชนไทยจาก SIIT คว้าอันดับ 3 แข่งเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ผู้ช่วยนักบินอวกาศของ NASA

เยาวชนตัวแทนประเทศไทย ‘ทีมกาแล็กติก 4’ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลอันดับ 3 จากการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์แอสโตรบี (Astrobee) ผู้ช่วยนักบินอวกาศของ NASA ที่ปฏิบัติงานอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ

Continue Reading