GISTDA ชวนน้องๆ ร่วมแข่งขัน “ออกแบบแนวคิดภารกิจดาวเทียมสำรวจ”

GISTDA ผุดกิจกรรมการแข่งขัน “การออกแบบแนวคิดภารกิจดาวเทียมสำรวจ หรือ School Satellite Competition 2023” ที่เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า ร่วมการแข่งขันและนำเสนอไอเดียภารกิจดาวเทียม พร้อมร่วมเรียนรู้ด้านการพัฒนาและออกแบบดาวเทียม รวมถึงลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับเหล่าวิศวกรดาวเทียมของ GISTDA ในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Continue Reading