รัฐบาลเดินหน้าแผนพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ “AI THAILAND”

นายกฯ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกตามแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565–2570) สู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน เป็นรูปธรรม และยั่งยืน

Continue Reading

เนคเทคเปิดบ้าน “ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน” ปูทางพัฒนาไทยสู่ Industry 4.0

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ในพื้นที่ EECi เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0

Continue Reading

เนคเทคจับมือเครือข่ายพันธมิตรเปิดโลกเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลในงาน NECTEC-ACE 2022

เนคเทคร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจัด NECTEC-ACE 2022 เน้นเปิดโลกเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล เสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคเกษตรกรรมไทยให้ยั่งยืน

Continue Reading

เนคเทคจับมือมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาบุคลากรทดสอบซอฟต์แวร์

เนคเทค จับมือ มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งพัฒนาบุคลากรและคู่มือประกอบการสอนด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

Continue Reading

เนคเทคติดอาวุธเด็กอาชีวะด้วยทักษะโรงงานอัจฉริยะ

เนคเทคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพันธมิตร จัดแข่ง IoT Hackathon 2022 ปั้นเด็กอาชีวะเสริมทักษะโรงงานอัจฉริยะ พร้อมส่งต่ออุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

Continue Reading

เนคเทคประกาศผล Museum Pool Contest 2021

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน ร่วมแข่งขันสุดยอดพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ข้อมูลอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นแบบดิจิทัล

Continue Reading

เนคเทคจับมือ สสวท. เดินหน้าโครงการData Science@School with GLOBE

เนคเทค-สวทช.ร่วมกับสสวท. เดินหน้าโครงการ Data Science@School with GLOBE” เพื่อส่งเสริมครูและนักเรียนในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

Continue Reading

เนคเทค เปิดตัว Open-D แพลตฟอร์มสาธารณะด้านข้อมูลเปิด

เนคเทคเปิดตัว Open-D Platform แพลตฟอร์มสาธารณะใหม่ล่าสุดด้านข้อมูลเปิด หวังให้ภาครัฐมีระบบช่วยเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบ และช่วยให้นักพัฒนาระบบสามารถ ต่อยอดให้บริการได้

Continue Reading

ปลดล็อคอุตสาหกรรมไทย กับ “ Thailand i4.0 Index”

การก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ดังนั้นการทราบสถานะความพร้อมของอุตสาหกรรม ณ ปัจจุบัน จะทำให้การก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 มีความเป็นมาตรฐาน ตามลำดับที่เหมาะสมกับบริบทของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

Continue Reading