สัตวแพทย์ จุฬาฯ ผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจรั่วในสุนัขด้วยนวัตกรรมใหม่สำเร็จรายแรกในอาเซียน

สัตวแพทย์ จุฬาฯ ผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจรั่วในสุนัข หรือโรคลิ้นหัวใจไมตรัลเสื่อมในสุนัข ด้วยนวัตกรรม
ใหม่สำเร็จรายแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย

Continue Reading