ดีป้า จับมือเครือข่ายพันธมิตร TH.ai ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เอไอในทุกมิติ

กระทรวงดีอี – ดีป้าจับมือเครือข่ายพันธมิตรในนามTH.ai จัดงาน “ TH.ai Forum EP02: AI Trend in Healthcare “ ขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอไอในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง

Continue Reading