ดีป้า จับมือเครือข่ายพันธมิตร TH.ai ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เอไอในทุกมิติ

News Update

กระทรวงดีอี – ดีป้าจับมือเครือข่ายพันธมิตรในนามTH.ai จัดงาน “ TH.ai Forum EP02: AI Trend in Healthcare “   ขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอไอในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่1  เมษายน 2567 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ( ดีป้า) พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร  สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด และ บริษัท เทคซอส มีเดีย ร่วมกันจัดงาน “ TH.ai Forum EP02: AI Trend in Healthcare “  ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องจาก TH.ai Forum ภาคการเกษตร (TH.ai Forum EP01: AI Trend in Agriculture) เพื่อขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอไอในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศสามารถเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ก่อนนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ

 งานดังกล่าวจัด ณ Amazon Web Service (AWS) Thailand ชั้น 16 สิงห์ คอมเพล็กซ์ และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ บุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ประกอบการทางการแพทย์เข้าร่วมงานกว่า 80 ท่าน

ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ AI Trends in Healthcare” และ Artificial Intelligence, Healthcare, and the Cloud”  โดย นพ. ดร. พาฤทธิ์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  และคุณณิชา สืบวงศ์ลี Senior Venture Capital Business Development Manager, AWS ตามลำดับ ตามด้วยการเสวนาในหัวข้อ AI Startups Revolutionizing Healthcare” โดยคุณพงษ์ชัย เพชรสังหาร  นายกสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย และ CEO/Co-founder, Dietz.asia ,รศ. ดร. ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร  Co-founder/Chief Scientific Officer, SensAI ,นพ. ปิยะฤทธิ์ อิทธิชัยวงศ์  Co-founder, PreceptorAI powered by CARIVA และคุณชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์  COO and Co-Founder, Perceptra  โดยเนื้อหาครอบคลุมถึงแนวโน้ม ทิศทางความเป็นไปได้ ประโยชน์ โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในทางการแพทย์ ทั้งในแง่ของผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้งานทั้งในฐานะบุคคลกรทางการแพทย์และผู้ป่วย

อย่างไรก็ดีพันธมิตร TH.ai มีแผนจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน  TH.ai Forum EP03: AI Trend in Manufacturing Automation ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ SCBX Next Tech ชั้น 4 สยามพารากอน และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ โดยสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดของกิจกรรมได้ทาง Facebook Page: depa Thailand และ LINE OA: @depaThailand