Youth in Charge จุดเริ่มต้นเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่

News Update

บทความโดย : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

         “Youth in Charge/ SDGs in Action” จุดเริ่มต้นเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการดึงเอาพลังของภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมกับพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศของเราไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

         Youth In Charge เป็น Open Integrative Platform ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาร่วมเรียนรู้ นำเสนอ และขับเคลื่อนประเด็นหรือวาระสำคัญต่างๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่ออนาคตของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ (Sustainable Development Goals) โดยมีผู้นำจากทุกภาคส่วนคอยให้การสนับสนุน

         เพราะเยาวชนคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด เมื่อเราพูดถึง “อนาคต” ดังนั้น พวกเขาควรที่จะเป็น “ผู้นำ” ในการออกแบบ “อนาคตที่ดีกว่า”

         การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ ความต้องการที่แท้จริง และความร่วมมือของพลังเยาวชน (Youth Constructive Inputs & Youth Collective Action)

         ช่วงสองเดือนที่ผ่านมา เป็น New Chapter ของชีวิต ที่ผมมีเวลาได้ผลักดันเรื่องใหม่ๆที่คิดอยากทำมานาน หนึ่งในนั้น คือ การสร้างแพลตฟอร์ม Youth In Charge ที่จะเป็นเวทีสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการเรียนรู้ นำเสนอ และผลักดัน ประเด็นปัญหาหรือวาระสำคัญต่างๆที่มีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของเขา เจเนอเรชั่นของเขา และที่สำคัญที่สุด อนาคตของเขา

         โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือที่เรารู้จักกันดีภายใต้ชื่อ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งไม่ควรเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่เพียงอย่างเดียว เพราะถ้า SDGs คือสะพานที่เชื่อมระหว่างปัจจุบันกับอนาคตที่ดีกว่า คนที่ควรเป็น “ผู้นำ” การขับเคลื่อน SDGs ก็ควรจะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ที่จะต้องใช้ชีวิตในอนาคต โดยมี “ผู้ใหญ่” เป็นผู้สนับสนุนและร่วมกันสร้างเวทีดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริง

         Youth In Charge ริเริ่มจากคำสองคำ คือคำว่า “Youth” และคำว่า “SDGs” ซึ่งเป็นสองเรื่องสำคัญที่ผมได้ผลักดันอย่างจริงจังในช่วงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผม ท่านอาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ซึ่งเป็นตักศิลาด้าน Youth Empowerment และเรื่อง SDGs และลูกสาวของผม บะหมี่ เอริกา ซึ่งทำงานด้าน Capacity Building ได้ร่วมกันริเริ่มโครงการ Youth in Charge ขึ้น

         เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถือเป็นก้าวที่สำคัญ เมื่อ Youth In Charge ได้ร่วมกับทางสภาพัฒน์จัด Executive Roundtable “ขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน” ร่วมกับตักศิลาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างท่านอาจารย์สนิท อักษรแก้ว (ประธานสภาพัฒน์) อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ อาจารย์จุรี วิจิตรวาทการ ท่านสุวรรณี คำมั่น อาจารย์วิจารณ์ พานิช ท่านปลัดวิจารย์ สิมะฉายา คุณวันฉัตร สุวรรณกิตติ (ที่ปรึกษาสภาพัฒน์)

         รวมไปถึงผู้นำจากภาคเอกชน ทั้ง คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช จากบางจาก คุณยุทธนา เจียมตระการ จาก SCG คุณนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล จากโตโยต้า คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ จากมิตรผล คุณนพปฎล เดชอุดม จาก True และ CP และคุณภาคภูมิ สกลภาพ จากเบทาโกร ที่สละเวลามาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการผลักดัน SDGsในระดับองค์กร พร้อมสนับสนุน Youth In Charge ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และในพื้นที่ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้อย่างทั่วถึงครับ

         ต้องขอขอบคุณทีมงาน คุณธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ จากสภาพัฒน์ คุณทรงพล มั่นคงสุจริต​ จากสวทช. และคุณณัฐวัฒน์ จารุโชคทวีชัย จากกรุงเทพโปรดิ๊วส์ ด้วยครับ

         ในโอกาสต่อไป ผมจะขอใช้พื้นที่ใน FB ของผม เพื่อแชร์ความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินงานของ Youth In Charge ต่อไปนะครับ.