อพวช. ลดค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ถึง 31 ธ.ค.นี้

Inbox @ Inno

                  ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า  พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ยังคงมอบส่วนลดค่าเข้าชม 50 % อย่างต่อเนื่องจากราคาค่าเข้าชมปกติ 200 บาท เหลือเพียง 100 บาทเท่านั้น โดยขยายเวลายาวไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ของ อพวช.   ซึ่งในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า มีการจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวที่น่าสนใจในช่วงนี้ โดยนำเสนอเรื่องราวความหลากหลายทางธรรมชาติและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับแม่น้ำในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก กับ นิทรรศการ “สายน้ำและชีวิต : มหานทีและวิถีชนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก” โดยจะบอกเล่าความสำคัญของน้ำและการอนุรักษ์แหล่งน้ำ เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจของวิกฤตของสถานการณ์น้ำและผลกระทบจากการใช้น้ำ นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกด้านการดูแลรักษาแหล่งน้ำและแม่น้ำในภูมิภาคเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

                  สำหรับพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122 , 2123 หรือ www.nsm.or.th และ Facebook : NSMThailand