ยิบอินซอยร่วมลงทุน“ Winnonie” แพลตฟอร์มบริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

Inno Market

                บริษัท ยิบอินซอย จํากัด    ร่วมลงทุน ใน “ Winnonie” สตาร์ทอัพรายแรกในไทยจากค่ายบางจากฯ  ที่บุกเบิกให้บริการแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเครือข่ายสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติ  โดยเป็นการระดมทุนซีรีส์ A รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท หรือราว 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ  จาก 2 กลุ่มผู้ลงทุนคือ “ยิบอินซอย และ กลุ่มไอ-มอเตอร์” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจได้ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด รองรับความต้องการของกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์หัวใจสีเขียว ช่วยลดทั้งค่าใช้จ่าย ลดหนี้ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มระดับคุณภาพชีวิต รองรับความต้องการขับขี่ที่ “ดีต่อเราและต่อโลก”

                นางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จํากัด บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร กล่าวว่า “วินโนหนี้” (Winnonie)  เป็นสตาร์ทอัพของประเทศไทย ที่เกิดจากความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังและความสร้างสรรค์ที่มุ่งปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและคนในสังคมด้วยเทคโนโลยีและการใช้พลังงานสะอาด สะท้อนถึงปรัชญาในการทำธุรกิจของยิบอินซอยที่มุ่งสร้างงานที่มีประโยชน์ต่อคนและสังคมในทุกยุคสมัย

                บริษัทฯ ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการ Winnonie  จึงถือเป็นการสะท้อนปรัชญาในการทำธุรกิจของเรา ที่จะสร้างประโยชน์เพื่อพัฒนาชีวิตของคนในสังคม และสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสะอาดมาสร้างความยั่งยืนให้แก่โลกใบนี้  พร้อมทั้งขอชื่นชมผู้บริหารบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ริเริ่มให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นมา และให้ทางยิบอินซอย ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เชื่อมั่นว่า พลังของความร่วมมือกันครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้เกิด การสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดกับสังคมไทย กับประเทศชาติ และกับโลกใบนี้ได้ในอนาคต

                ปัจจุบัน Winnonie เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  สำหรับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์หัวใจสีเขียว  ช่วยลดทั้งค่าใช้จ่าย ลดหนี้ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์  โดยตั้งเป้าให้บริการแก่ผู้ใช้ 2,000 – 3,000 ราย ภายในปี 2565