รักบ้านเกิดจัด Academy ดันเกษตรกรไทย สู่ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด จัด Academy อบรมผู้ผ่านเข้ารอบ “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” พร้อมผลักดันเกษตรกรไทย สู่ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur) เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าอินทรีย์ เสริมศักยภาพให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน

Continue Reading

“รักบ้านเกิด”จับมือรัฐ-เอกชน ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรอัจฉริยะ พร้อมขยายเวลารับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด2566

รักบ้านเกิด จับมือรัฐ-เอกชนรายใหญ่ ยกระดับคุณภาพการเกษตรไทย รุกหนักลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกร พร้อมขยายรับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2566

Continue Reading

เปิดรับโครงการ “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2566” ชิงรางวัล 10 ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เปิดมิติใหม่ รับเกษตรกรร่วมโครงการ “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2566” ด้วยแนวคิด “ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur) ” สืบสานเจตนารมย์สร้างคน สร้างการเติบโตให้สังคม เชื่อมโยงด้วยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือกเกษตรกรฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566 เป้าหมาย ต่อยอดการตลาด เพิ่มมูลค่าการเกษตร

Continue Reading

“มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด” ยกย่องอาสามอบรางวัลอาสาดีเด่น ปี 2565

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดมอบรางวัล “อาสาร่วมด้วยช่วยกันดีเด่น ประเภทบุคคล ประจำปี 2565” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติอาสา

Continue Reading

“รักบ้านเกิด” ชวนคนรักสุขภาพอุดหนุนสินค้าอินทรีย์ ของดี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด

“รักบ้านเกิด” ชวนคนรักสุขภาพช้อปสินค้าอินทรีย์ ของดี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จาก 10 เกษตรกรดีเด่นของโครงการการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ในกลุ่มบีซีจี เบญจจินดา

Continue Reading

เบรนเนอร์จี้ ร่วมสนับสนุนยุทธศาสตร์ใหม่กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

เบรนเนอร์จี้ ร่วมสนับสนุนบทบาทและยุทธศาสตร์ใหม่ของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อช่วยส่งเสริมการตัดสินใจในการผลักดัน เรื่อง Climate Action เพื่อให้โลกดีกว่าที่เป็นอยู่โดยดำเนินไปพร้อมการเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจให้แข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

Continue Reading

ไซเบอร์ อีลีทจับมือซีสเกลเลอร์ พันธมิตรระดับโลก รุกตลาดคลาวด์ ซีเคียวริตี้

ไซเบอร์ อีลีท รุกตลาดคลาวด์ ซีเคียวริตี้ ชูบริการ Managed Cloud Security พร้อมจับมือซีสเกลเลอร์ ยกระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มาตรฐานระดับโลกไปไว้บนระบบคลาวด์

Continue Reading

ไซเบอร์ อีลีทจับมือ Atos ยกระดับ Managed Security Service บุกตลาดองค์กรขนาดใหญ่

Cyber Elite จับมือ Atos บุกตลาดองค์กรขนาดใหญ่พร้อมยกระดับบริการ Managed Security Service ให้มีประสิทธิภาพในการรับมือภัยคุกคามมากยิ่งขึ้น

Continue Reading

Cloud HM ให้บริการโซลูชั่น Developer-Ready Cloud บน Sovereign Cloud

Cloud HM เปิดตัวโซลูชั่น Sovereign Cloud บนเทคโนโลยี VMware นำเสนอบริการใหม่เทียบเท่ากับบริการใน Public Cloud พร้อมให้ความมั่นใจข้อมูลได้รับการคุ้มครอง เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และถูกจัดเก็บเฉพาะภายในประเทศไทย

Continue Reading