วช.จับมือ GISTDA ใช้แพลตฟอร์มฯช่วยประเมินความเสี่ยงภัยแล้งที่อุทัยธานี

วช.ร่วมกับจิสด้านำเทคโนโลยีโดรนสำรวจพื้นที่ภัยแล้งภาคการเกษตรที่บ้านไผ่เขียว จังหวัดอุทัยธานี

Continue Reading

วช. เปิดเวทีสร้างการรับรู้ Triup Act พรบ.ฉบับใหม่ปลดล้อคงานวิจัยฯ ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2566

วช. เปิดเวทีสร้างการรับรู้ Triup Act พรบ.ฉบับใหม่ปลดล้อคงานวิจัยฯ ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2566

Continue Reading

วช.หนุนยกระดับศิลปะแห่ง “ผ้าใยกัญชง”ภูมิปัญญาคนเมืองเหนือ

วช. ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ม.นอร์ท เชียงใหม่ และ ม.แม่โจ้ ยกระดับศิลปะแห่ง “ผ้าใยกัญชง” ภายใต้ภูมิปัญญาของคนเมืองเหนือ

Continue Reading

วช.จับมือแม่ใจ้และจ.ชุมพรขับเคลื่อน “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง เฟส 2

วช. จับมือ จ.ชุมพร และ ม.แม่โจ้-ชุมพร นำร่อง “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร” เตรียมรับสังคมสูงวัยในอนาคต

Continue Reading

วช. หนุน ม.สวนดุสิต คิดค้นตำรับอาหารโต๊ะจีนยุคใหม่ ตรงใจสายสุขภาพ

วช. หนุน ม.สวนดุสิต คิดค้นตำรับอาหารโต๊ะจีนเพื่อสุขภาพ พร้อมยกระดับการให้บริการที่ปลอดภัย ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านอาหาร

Continue Reading

วช.หนุนทีมวิจัยเอ็นเทคพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับบำบัดมูลฝอยติดเชื้อ

วช.หนุนทีมวิจัยเอ็นเทค สวทช.พัฒนาเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับบำบัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานประกอบการด้านสาธารณสุข ชี้นอกจากลดการนำเข้าเทคโนโลยีและสารเคมีแล้ว ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะติดเชื้อ และยังสร้างตระหนักในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานพยาบาลในแต่ละจังหวัดได

Continue Reading

วช. จับมือ “Big Brothers” ประกาศเจตนารมณ์ นำชุมชนสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม “น้ำผึ้งชันโรง”

วช.จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตระยอง​ และวิสาหกิจชุมชนประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือ​ Big Brothers นำชุมชนสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม น้ำผึ้งชันโรง

Continue Reading