วศ.โชว์ผลงานในThailand Lab International 2023

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมจัดสัมมนาและนำเสนอนิทรรศการผลงานเด่นเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการไทยสู่ระดับสากล ในงาน “Thailand Lab International 2023 งาน Bio Asia Pacific และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2023”

Continue Reading

วศ.หนุนยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการพร้อมโชว์ผลงานเด่นใน Thailand LAB ปีนี้

วศ.หนุนยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ชี้ช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน วอนผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดสัมมนา ฯ ในงาน Thailand LAB 2023 พร้อมนำเสนอผลงานเด่นตัวอย่างทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ “Mercury (Hg) in water” แสดงความสามารถของห้องปฏิบัติการไทย ทำให้ปรอทที่ความเข้มข้นต่ำมากๆ มีความคงตัวสูงขึ้น สามารถใช้งานได้นานถึง 6 เดือน

Continue Reading

บพค.หนุน วศ.พัฒนาระบบควบคุมความปลอดภัยยานยนต์อัตโนมัติ

บพค. หนุนกรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาระบบการควบคุมความปลอดภัยในการขับขี่อัจฉริยะ (ADAS) พร้อมทดสอบใช้งานที่ EECi จ. ระยอง

Continue Reading

วศ.ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG เปิดบริการรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากกาบหมาก

วศ. หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เปิดบริการรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสจากกาบหมาก เสริมความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านระบบดิจิทัล ….

Continue Reading

วศ.พัฒนานวัตกรรมการพ่นเคลือบสารต้านจุลชีพในรถพยาบาลช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับผู้ป่วย-เจ้าหน้าที่

ทีมวิจัย วศ. พัฒนาสารต้านจุลชีพจากนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ พร้อมจับมือภาคเอกชนต่อยอดเป็น “รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ” ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ ชี้ผ่านการทดสอบยึดติดวัสดุแล้วคงทนต่อการทำความสะอาดตามปกติ ….

Continue Reading

วศ.ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯปี 2565 ด้วยธีม “ศาสตร์ ศิลป์ สี”

วศ.) ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้วยธีม “D–Sci Silpa : ศาสตร์ ศิลป์ สี” สื่อสารองค์ความรู้การใช้สีกับงานด้านผ้าและเซรามิก พร้อมกิจกรรมการทดลองระบายสีสำหรับเด็กๆ …

Continue Reading

วศ.จับมือ สมอ. และกรอ. ส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยยกระดับสู่มาตรฐานสากล

อธิบดี วศ. เลขาธิการ สมอ. และ อธิบดี กรอ. ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล …

Continue Reading

อว.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

กรมวิทยาศาสตร์บริการปลื้ม อว.มอบหมายร่วมจัดนิทรรศการ “พัฒนาคน พัฒนาชาติ สร้างโอกาส ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณต่อการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม …

Continue Reading

วศ.เดินหน้าสู่ทศวรรษที่ 14 พร้อมยกระดับ วทน.ตอบโจทย์ผู้รับบริการ

ครบรอบ131 ปี วศ.ตั้งเป้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ฯของประเทศให้มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากลตอบโจทย์ผู้รับบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

Continue Reading