“เอนก เหล่าธรรมทัศน์” เปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566”

“เอนก เหล่าธรรมทัศน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” ชี้การหาพันธมิตรต่างประเทศที่มีศักยภาพและเข้มแข็งในการนำงานวิจัยสร้างเศรษฐกิจถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

Continue Reading

อว.เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ 4

อว.เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ 4 พ.ศ. 2566 – 2570 ตั้งเป้าส่งมอบระบบมาตรวิทยาที่รองรับการก้าวไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว อย่างสมดุล พร้อมผลักดัน “Made in Thailand” ให้เป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพและความสร้างสรรค์ เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา

Continue Reading

รองนายกฯ ดอน เปิดงาน “มหกรรมวิทย์ 65”

รองนายกฯ เปิดงานมหกรรมวิทย์ 2565 อย่างเป็นทางการ ชี้ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติ ด้าน “เอนก เหล่าธรรมทัศน์” รมว.อว. ย้ำงานปีนี้ เน้นนำเสนอวิทย์ผสานศิลป์ ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สอดรับกับนโยบาย “BCG Model” ของรัฐบาล

Continue Reading

5หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนก้าวต่อไปของการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ผนึกพลังกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง อว. กระทรวงดิจิทัลฯ กรุงเทพมหานคร และ กสทช.ร่วมขับเคลื่อน “ก้าวต่อไปของการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข Big Rock 1: Health security”

Continue Reading

อว.เตรียมยกระดับมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญ

อว.ลุยพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญ หลัง “จุฬาฯ -มหิดล -ขอนแก่น – เชียงใหม่ – สงขลา”ติดอันดับดับโลกจากสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

Continue Reading

“เอนก”สั่ง “ อว.ส่วนหน้า” ลุยบีซีจีโมเดล

“เอนก”สั่ง “อว.ส่วนหน้า” ลุย “บีซีจีโมเดล” นำธุรกิจด้านการเกษตร อาหาร และเศรษฐกิจหมุนเวียน มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ ใช้กลไกมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนร่วมกับทุกจังหวัด

Continue Reading

อว. มอบห้องแยกโรคความดันลบ ช่วยโรงพยาบาลรับมือโควิด-19

อว. ส่งมอบห้องแยกโรคความดันลบ สำหรับโรงพยาบาลสนาม ผลงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้แก่ โรงพยาบาลรามาฯ วชิรพยาบาล และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เพื่อช่วยรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19

Continue Reading

อว.ใช้ iMAP สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด–19 ในเขต กทม.

อว.ใช้ iMap เชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียม สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด -19 ในเขต กทม. 1 ใน 6 จังหวัดสีแดงเข้มให้ ศปก.ศบค.

Continue Reading