อว.ใช้ iMAP สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด–19 ในเขต กทม.

อว.ใช้ iMap เชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียม สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด -19 ในเขต กทม. 1 ใน 6 จังหวัดสีแดงเข้มให้ ศปก.ศบค.

Continue Reading

อว.ลงพื้นที่โครงการ U2T จ.ลำปาง พร้อมยกระดับเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว

“เอนก เหล่าธรรมทัศน์” รมว.การอุดมศึกษาฯ นำผู้บริหาร อว.ลงพื้นที่โครงการ U2T จ.ลำปาง เตรียมยกระดับเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว

Continue Reading

อว. ชูแพลตฟอร์มใหม่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

อว.จัดทำแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ เผยข้อมูลหลังลงพื้นที่สำรวจแบบปูพรม 8 เดือน ใน 10 จังหวัดยากจนที่สุด พบตัวเลขคนจนใหม่เพิ่มจาก 75,873 ครัวเรือน เป็น 89,710 ครัวเรือน เตรียมนำไปปรับฐานข้อมูล TPMAP และขยายเพิ่มพื้นที่สำรวจเป็น 20 จังหวัด

Continue Reading

สภานโยบายฯ เคาะกรอบวงเงินปี65 งบอุดมศึกษา 117,880 ลบ.

สภานโยบายฯ เคาะกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ปี 65 จำนวน 117,880 ลบ. เตรียมชง ครม. ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ผลิตกำลังคนระดับสูงตามทิศทางความต้องการประเทศ

Continue Reading

อว.เปิดตัว“เมกกะแฮกกาธอน”ปั้น 400 ไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพ

เอ็นไอเอ-อว.เดินหน้าเปิดตัวโครงการ “เมกกะแฮกกาธอน” ปั้น 400 ไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพ ใน 9 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หนุนขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

Continue Reading

เริ่มแล้ว !ไทยแลนด์เทคโชว์ 2020 สวทช.ชวนชอปปิ้งงานวิจัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบ

สวทช.-อว.ชวนผู้ประกอบการชอปปิ้งงานวิจัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบ ใน “ไทยแลนด์เทคโชว์ 2020” พร้อมอัพเดท 10 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกใน5-10ปีข้างหน้า

Continue Reading

อว.เดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมจัด 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ตามความถนัด

อว. เดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พร้อมแบ่ง 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ตามความถนัด เตรียมเสนอของบผลักดันโครงการในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 11,000 ล้านบาท

Continue Reading

“เอนก”หนุนตั้ง5ศูนย์ใหม่ส่งเสริมงานวิจัยด้านสังคม-วัฒนธรรม

“เอนก” หนุนงานด้านสังคมศาสตร์ควบคู่พัฒนางานวิจัยทางด้านวิทย์ พร้อมทุ่มงบ 200 ล้านตั้ง 5 ศูนย์ใหม่ ลงทุนทางด้านวัฒนธรรมครั้งใหญ่ของประเทศ

Continue Reading