“บ้านโป่งทาปิโอก้า” ชู “ BCG Model ” แนวทางดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน

บ้านโป่งทาปิโอก้า ชูทำธุรกิจตามแนวทาง “ BCG Model ” แบบครบวจร เชื่อทำให้ธุรกิจอยู่รอดแและเติบโตอย่างมั่นคง

Continue Reading

ไปชมกันหรือยัง! มหกรรมวิทย์ฯ และเทคโนมาร์ท 2566

เริ่มแล้ว 2 งานใหญ่แห่งปี “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566” และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566

Continue Reading

กรมวิทยาศาสตร์บริการโชว์ 5 ผลงานเด่นขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในงาน “World Hapex 2023”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โชว์ 5 ผลงานเด่น ใช้ วทน.ขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ในงาน“ World Hapex 2023” 13-15 กรกฎาคมนี้ ที่ มอ.หาดใหญ่ ตอกย้ำความร่วมมือภาครัฐกับผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Continue Reading

วช. หนุนทีมวิจัย วว. พัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนสะแกราช

วช. หนุนทีมวิจัย วว. พัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนสะแกราช เขตสงวนชีวมณฑลแห่งแรกของไทยเพื่อใช้ในการตั้งรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ …

Continue Reading

วช. นำ BCG Model ยกระดับศักยภาพชุมชนเกาะสมุย หนุนมทร.กรุงเทพ-วว.พัฒนาต้นแบบ BCG Farming

ช. นำ BCG Model ยกระดับศักยภาพชุมชนเกาะสมุย สนับสนุน มทร.กรุงเทพ และ วว. พัฒนาต้นแบบ BCG Farming สร้างชุมชนพึ่งพาตนเองด้วยวิจัยและนวัตกรรม ….

Continue Reading

อว. ร่วมเปิดงาน TechnoMart 2022 “พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรี อว. และคณะผู้บริหาร อว. ร่วมพิธีเปิดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําปี 2565: TechnoMart 2022 “พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” …

Continue Reading

วช. หนุน 3 คีย์แมน เวทีเสวนา ไทยพร้อมขับเคลื่อน BCG เป็นวาระของโลกใน APEC Thailand 2022

ใน 3 เดือนข้างหน้าการประชุม APEC Thailand 2022 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะเริ่มขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนคนไทย และประชาคมวิจัย กระทรวง อว. โดย วช. ได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง APEC Thailand 2022: เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล (Open, Connect, Balance ) …

Continue Reading

วว.จับมือ EXIM BANK- ธ.ก.ส. จัด “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022”

วว.ร่วมกับ EXIM BANK และ ธ.ก.ส.จัดสัมมนา “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022”เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ไปขยายผลในทางการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

Continue Reading

2กระทรวงผนึกกำลังใช้ประโยชน์จาก Big DATAจัดการท่องเที่ยวอุทยานธรณี หนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน

เนคเทค และ ทธ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนหน่วยงานในยุคดิจิทัลและ BCG Model …

Continue Reading