อุทยานวิทย์ภูมิภาคงานรุ่ง รมว.อว.เตรียมขยายอีกหลายพื้นที่

“อเนก” พอใจผลงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระบุงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยกำลังไล่กวดต่างชาติที่เคยนำหน้าเราอย่างใกล้ชิด ย้ำเตรียมสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในอีกหลายพื้นที่

Continue Reading

ITAP หนุนผู้ประกอบการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มศักยภาพพลังงานทดแทน

Innolife Thailand เยี่ยมชมผู้ประกอบการ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด หลัง สวทช. โดย โปรแกรม ITAP เครือข่าย มหาวิทยาลัยพะเยา สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ และเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานทดแทน

Continue Reading

อนุรักษ์ศาสนสถานด้วยสารเคลือบนาโนซิลิกา

นาโนเทคพาไปชมการใช้สารเคลือบต้นแบบอนุภาคนาโนซิลิกาในการอนุรักษ์ศาสนสถาน ที่วัดปากน้ำ (สมุทรคงคาราม) จังหวัดระยอง ช่วยลดคราบสกปรก ตะไคร่น้ำและเชื้อรา ยืดอายุโบราณสถาน …

Continue Reading