ไบโอเทค สวทช. พัฒนาข้าวเจ้านาปีพันธุ์ใหม่ “หอมสยาม”

ไบโอเทค และพันธมิตร ร่วมกันพัฒนาพันธุ์ข้าวนาปีใหม่ “หอมสยาม (Hom Siam)” ซึ่งเป็นข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่ม ผลผลิตสูง ต้นเตี้ยทนการหักล้ม ต้านทานโรคไหม้ ปรับตัวได้ดีในสภาพน้ำน้อย

Continue Reading

เทคโนโลยีการผลิต “Cider vinegar” เครื่องดื่มสุขภาพจากผลไม้ไทย

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต Cider vinegar แบบขั้นตอนเดียว สำหรับวัตถุดิบการเกษตรของไทย ผลิตแบบง่ายและต้นทุนต่ำ

Continue Reading

ไบโอเทคพัฒนาชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด “COVYD-19 Ab test kit (ELISA)”

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจ “COVYD-19 Ab test kit (ELISA)”สำหรับตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19 รวดเร็ว แม่นยำ ราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ

Continue Reading

ไบโอเทค สวทช. สังเคราะห์สารตั้งต้น ยารักษาโควิด19 “ฟาวิพิราเวียร์” สำเร็จ

นักวิจัย สวทช. สังเคราะห์สารตั้งต้น ยา ‘ฟาวิพิราเวียร์’ สำเร็จ ช่วยทดแทนวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ใช้เป็นยาต้านโรค COVID ด้านองค์การเภสัชกรรม เตรียมศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับ ปตท. สร้างโรงงานสังเคราะห์วัตถุดิบยา

Continue Reading